ประเ​พณี​ถือ​ศีล​กิน​ผัก​ ภูเก็ต และ วัด​ร่อง​ขุ่น​ เชียงราย

ชม​พิธีกรรม​ความเ​ชื่อ อิ่ม​บุญ​ด้วย​การ​ร่วม​ถือศีล​กินเ​จ ประเ​พณี​ถือ​ศีล​กิน​ผัก ​ภูเก็ต ประเพณี​ถือศีลกิน​ผักนี้​​ถือว่าเ​ป็น การ​อุทิศ​ความ​ดีใ​ห้​กับ​พระ​และเ​ทวดา​ฟ้า​ดิน ​เพื่อใ​ห้​คุ้มครอง​ชาว​ภูเก็ต​ และเ​กาะ​ภูเก็ต​ตลอด​ไป

» Read more

รวมสถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2558

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลก เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ ในปีนี้จะตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ทางเวป travel.mthai ได้รวบรวมรายชื่อสถานที่จัดงานมาให้ชาวพุทธทุกท่านได้ทราบกัน โดยส่วนมากก็จะจัดงานกันทุกวัดอยู่แล้ว เพียงแต่เราแนะนำสถานที่หลัก ให้คุณได้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจไปร่วมงาน

» Read more

ประเพณีโ​ล้​ชิงช้าชาว​อา​ข่า​ เชียงราย และ ประเพณี​ลอยโ​คม​ยี่เ​ป็ง​ เชียงใหม่

สัมผัส​ชีวิต​คน​ภูเขา​ ของ​ชาว​อา​ข่า ประเพณีโ​ล้​ชิงช้าชาว​อา​ข่า​เชียงราย ประเพณีโล้ชิงช้า ชาวอาข่า​ถือเป็น การแสดงความกตัญญู ต่อเทพธิดาอึ่มซาแยะ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สําหรับบางคนแล้ว เป็นสิ่งที่น่าหลงใหล เพราะได้สัมผัส กับวิถีชาวบ้าน ยิ่งมีชาวภูเขา ป่าเขียว และมีหมอกลอยห่มคลุมขุนเขา เป็นฉากหลัง คลอเบาๆ ด้วยเสียงดนตรีของชาวอาข่า ยิ่งน่าชม

» Read more

แหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์ 9 ตะวัน (ทะเลหมอก 360 องศา – ดอยแม่ระเมิง – น้ำตกทีลอซู)

ชมทะเลหมอก 360 องศา ที่ดอยกาดผี จ.เชียงราย ทะเลหมอกที่ไหนๆ ก็ดูได้แค่มุม 180 องศา เข้าหาทิศตะวันออกดอยกาดผี มีดีไม่เหมือนใครทะเลหมอกสวยแต่ดูได้รอบตัว 360 อาศา ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 05.30 – 06.30 น. ฤดูกาลที่ดีที่สุด เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม

» Read more

ภูชี้ฟ้า เชียงราย และ ขุนเขาสันป่าเกี๊ยะ เชียงใหม่

แผ่นฟ้าม่านหมอกและลมหายใจ ภูชี้ฟ้า เชียงราย ยอดภูที่มองดูจากระยะไกล แลเห็นเป็นยอดเขาแหลม ชี้ขึ้นไปบนฟ้าอย่างน่าอัศจรรย์ หากจะ มีที่ไหนสักที่ที่สามารถทำให้คุณอยากหยุดเวลาเก็บลมหายใจไว้กับความ ทรงจำดีดี ได้ปล่อยจินตนาการให้ล่องลอยไปกับสายลมภูชี้ฟ้า…คงจะเป็นที่แห่งนั้น

» Read more