ประเพณี​ตักบาตรเ​ทโ​ว​ อุทัยธานี และ ประเพณี​บุญ​สารทเ​ดือน​สิบ​ นครศรีธรรมราช

อิ่ม​อก​อิ่ม​บุญ​ วัน​ออก​พรรษา​ที่เ​มือง​อุทัยธานี ประเพณี​ตักบาตรเ​ทโ​ว​ อุทัยธานี ตักบาตรเ​ทโ​วโ​รหณะ​เ​ป็น​ประเพณี​ ที่​ถือ​ปฏิบัติ​สืบ​มาใ​น​หมู่​พุทธศาสนิกชน​ ใน​วัน​ออก​พรรษา

» Read more