พาเที่ยวมิลาน ประเทศอิตาลี (Guide for Milan) ตอน 3 (จบ)

มิลานเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี คำว่ามิลานมาจากภาษาเซลต์ คำว่า Mid-lan ที่มีความหมายว่าอยู่กลางที่ราบ นอกจากนี้มิลานยังมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ มิลานได้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งแฟชั่นที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของโลก

» Read more

พาเที่ยวมิลาน ประเทศอิตาลี (Guide for Milan) ตอน 2

มิลานเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี คำว่ามิลานมาจากภาษาเซลต์ คำว่า Mid-lan ที่มีความหมายว่าอยู่กลางที่ราบ นอกจากนี้มิลานยังมีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ  มิลานได้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งแฟชั่นที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของโลก

» Read more

พาเที่ยวมิลาน ประเทศอิตาลี (Guide for Milan) ตอน 1

มิลาน (Milan) หรือ มิลาโน่ (Milano) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในอิตาลีและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน แคว้นลอมบาร์ดี้ แคว้นใหญ่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานถือเป็นอีกเมืองที่เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก ไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นอย่างเดียวที่มีชื่อเสียงของมิลาน แต่มิลานยังเต็มไปด้วยชุมชนแห่งศิลปะที่มีเทศกาลงานฉลองจากนานาชาติ รวมไปถึงการแสดงโอเปร่าและมหรสพต่างๆ

» Read more

พาเที่ยวฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี (Guide for Florence) ตอน 3 (จบ)

ฟลอเรนซ์ (Florence) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่าฟิเรนเซ (Firenze) เป็นเมืองที่มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเมืองนี้ยังเป็นจุดกำเนิดของยุคเรอเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ก่อนจะแพร่ขยายไปทั่วยุโรป ศิลปินยุคนี้ย้อนกลับไปค้นหาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของชาวกรีกและโรมัน ที่สูญหายไปเป็นพันปีในช่วงยุคกลาง แล้วนำกลับมาฟื้นฟูพัฒนางานสร้างอีกครั้งหนึ่ง

» Read more

พาเที่ยวฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี (Guide for Florence) ตอน 2

ฟลอเรนซ์ (Florence) หรือที่คนอิตาเลียนเรียกว่าฟิเรนเซ (Firenze) เป็นเมืองที่มีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเมืองนี้ยังเป็นจุดกำเนิดของยุคเรอเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ก่อนจะแพร่ขยายไปทั่วยุโรป ศิลปินยุคนี้ย้อนกลับไปค้นหาความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของชาวกรีกและโรมัน ที่สูญหายไปเป็นพันปีในช่วงยุคกลาง แล้วนำกลับมาฟื้นฟูพัฒนางานสร้างอีกครั้งหนึ่ง

» Read more

พาเที่ยวฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี (Guide for Florence) ตอน 1

ฟลอเรนซ์ หรือ ฟิเรนเซ่ เป็นเมืองที่ถือว่าเป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือนอิตาลี เพราะฟอลเรนซ์ทั้งเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมชั้นยอด งานศิลปะชิ้นเอกของโลก และนอกจากนี้บรรยากาศของเมืองยังมีเสน่ห์ของเมืองเก่าที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ ทำให้ฟอลเรนซ์มีความเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามในแบบที่จะหาเมืองอื่นมาเทียบได้ยาก

» Read more

พาเที่ยวโรม ประเทศอิตาลี (Guide for Rome) ตอน 3 (จบ)

โรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานและซับซ้อนมากกว่าที่จะนำมาเล่าให้ฟังได้หมด การเที่ยวเมืองนี้ อาจจะต้องแบ่งออกเป็นการเที่ยวเขตเมืองเก่ายุคโรมัน เที่ยวโบสถ์ชมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมภายใน เที่ยวชมเมืองที่เต็มไปน้ำพุ และศิลปะต่างๆ และกรุงวาติกันในเขตของพระสันตะปาปา ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนสวยงามและเต็มไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ จนยากที่จะพลาดที่จะไปชม เมื่อไปถึงโรม

» Read more

พาเที่ยวโรม ประเทศอิตาลี (Guide for Rome) ตอน 2

โรมเมืองหลวงของประเทศอิตาลีแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานและซับซ้อนมากกว่าที่จะนำมาเล่าให้ฟังได้หมด การเที่ยวเมืองนี้ อาจจะต้องแบ่งออกเป็นการเที่ยวเขตเมืองเก่ายุคโรมัน เที่ยวโบสถ์ชมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมภายใน เที่ยวชมเมืองที่เต็มไปน้ำพุ และศิลปะต่างๆ และกรุงวาติกันในเขตของพระสันตะปาปา ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนสวยงามและเต็มไปด้วยความเป็นเอกลักษณ์ จนยากที่จะพลาดที่จะไปชม เมื่อไปถึงโรม

» Read more

พาเที่ยวโรม ประเทศอิตาลี (Guide for Rome) ตอน 1

โรมเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่ถึง 1,285 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 2.8 ล้านคน โรมมีฉายาว่า Eternal City หรือนครอมตะ เพราะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์งดงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะอันโดเด่น อยู่ทั่วเมืองไปหมด และนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวที่เปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของกรุงโรมคือ “กรุงโรมมิได้สร้างขึ้นในวันเดียว” โรมเป็นที่ตั้งของนครวาติกันที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในปัจจุบัน

» Read more