เส้นทางเที่ยวปราสาทหิน บุรีรัมย์ – สุรินทร์

เที่ยวไปบนดินแดนที่คงไว้ซึ่งอารยธรรมขอมอันน่าทึ่ง แถมด้วยหมู่บ้านช้าง งานผ้าไหมและเครื่องเงิน

» Read more

งาน​บวช​นาคช้าง ​สุรินทร์ และ ประเพณี​บั้งไฟ​พญานาค หนองคาย

บวชนาคช้าง​ ความ​ผูก​พันธ์ที่เ​ป็น​หนึ่งเ​ดียว​ ของ​คนกับ​ช้าง งาน​บวช​นาคช้าง​สุรินทร์ ในเ​ทศกาล​วิสาขบูชา​ชา​วกูย​จะ​นํา​ ช้าง​กลับ​บ้าน​เพื่อ​มา​ร่วม​งาน​บุญ​ สําคัญ​ประจํา​ปี​คือ​​งา​นบว​ชนา​คช้าง​ ประเพณี​ที่​สืบทอด​กัน​มากว่า​100​ปี

» Read more