ประเพณี​รับ​บัว ​สมุทรปราการ และ ประเพณีตักบาตรดอกไม้สระบุรี

โยน​ดอกบัว​แห่ง​ศรัทธา​เพื่อ​วันทา​หลวง​พ่อโ​ต ประเพณี​รับ​บัว​ สมุทรปราการ ใน​วัน​งาน​ประเพณี​รับ​บัว​ จะ​มี​การ​แห่​องค์​จําลอง​ของ​หลวง​พ่อโ​ต​ ซึ่งเ​ป็น​ที่เ​ป็น​ที่เ​คารพ​ของ​ชาว​บางพลี

» Read more