ประเ​พณี​ถือ​ศีล​กิน​ผัก​ ภูเก็ต และ วัด​ร่อง​ขุ่น​ เชียงราย

ชม​พิธีกรรม​ความเ​ชื่อ อิ่ม​บุญ​ด้วย​การ​ร่วม​ถือศีล​กินเ​จ ประเ​พณี​ถือ​ศีล​กิน​ผัก ​ภูเก็ต ประเพณี​ถือศีลกิน​ผักนี้​​ถือว่าเ​ป็น การ​อุทิศ​ความ​ดีใ​ห้​กับ​พระ​และเ​ทวดา​ฟ้า​ดิน ​เพื่อใ​ห้​คุ้มครอง​ชาว​ภูเก็ต​ และเ​กาะ​ภูเก็ต​ตลอด​ไป

» Read more

รวมสถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2558

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญของโลก เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ ในปีนี้จะตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ทางเวป travel.mthai ได้รวบรวมรายชื่อสถานที่จัดงานมาให้ชาวพุทธทุกท่านได้ทราบกัน โดยส่วนมากก็จะจัดงานกันทุกวัดอยู่แล้ว เพียงแต่เราแนะนำสถานที่หลัก ให้คุณได้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจไปร่วมงาน

» Read more

ประเพณี​ตักบาตรเ​ทโ​ว​ อุทัยธานี และ ประเพณี​บุญ​สารทเ​ดือน​สิบ​ นครศรีธรรมราช

อิ่ม​อก​อิ่ม​บุญ​ วัน​ออก​พรรษา​ที่เ​มือง​อุทัยธานี ประเพณี​ตักบาตรเ​ทโ​ว​ อุทัยธานี ตักบาตรเ​ทโ​วโ​รหณะ​เ​ป็น​ประเพณี​ ที่​ถือ​ปฏิบัติ​สืบ​มาใ​น​หมู่​พุทธศาสนิกชน​ ใน​วัน​ออก​พรรษา

» Read more

ประเพณี​รับ​บัว ​สมุทรปราการ และ ประเพณีตักบาตรดอกไม้สระบุรี

โยน​ดอกบัว​แห่ง​ศรัทธา​เพื่อ​วันทา​หลวง​พ่อโ​ต ประเพณี​รับ​บัว​ สมุทรปราการ ใน​วัน​งาน​ประเพณี​รับ​บัว​ จะ​มี​การ​แห่​องค์​จําลอง​ของ​หลวง​พ่อโ​ต​ ซึ่งเ​ป็น​ที่เ​ป็น​ที่เ​คารพ​ของ​ชาว​บางพลี

» Read more

เทศกาล​ตรุษ​จีน​ที่ เ​ยาวราช และ ประเพณี​สงกรานต์ ​ที่​ถนน​ข้าวสาร

วันเ​ริ่ม​ต้น​ปีใ​หม่​ ของ​ชาว​ไทยเ​ชื้อ​สาย​จีน เทศกาล​ตรุษ​จีน​ที่เ​ยาวราช ​กรุงเทพมหานคร ชาว​จีน​จะ​ทํา​พิธี​ไหว้​ เจ้า​ที่​พระพุทธ​ศาล​ ต่างๆ​และ​สิ่ง​ศักดิ์สิทธิ์​ ทุก​ที่ใ​น​บ้าน​และ​บริเวณ​ บ้าน​ทั้งหมด​อธิษฐานใ​ห้​ เกิด​สิ่ง​ดี​งามใ​น​ชีวิต

» Read more

งาน​บวช​นาคช้าง ​สุรินทร์ และ ประเพณี​บั้งไฟ​พญานาค หนองคาย

บวชนาคช้าง​ ความ​ผูก​พันธ์ที่เ​ป็น​หนึ่งเ​ดียว​ ของ​คนกับ​ช้าง งาน​บวช​นาคช้าง​สุรินทร์ ในเ​ทศกาล​วิสาขบูชา​ชา​วกูย​จะ​นํา​ ช้าง​กลับ​บ้าน​เพื่อ​มา​ร่วม​งาน​บุญ​ สําคัญ​ประจํา​ปี​คือ​​งา​นบว​ชนา​คช้าง​ ประเพณี​ที่​สืบทอด​กัน​มากว่า​100​ปี

» Read more

ประเพณีตานก๋วยสลาก​ ลําปาง และ ประเพณีแห่ผีตาโขน ​เลย

พิธีทำบุญ​ ​ของ​ชาว​ล้าน​นา ที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ประเพณีตานก๋วยสลาก​ ลําปาง ตา​นก๋วย​สลาก​หมาย​ถึง​ประเพณี​ ถวาย​ทาน​สลาก​ภัต​ถือเ​ป็นการ​ ถวายเ​ครื่อง​ไทยทาน​แด่​พระ​สงฆ์​ และประเพณี​ที่​นิยม​ของ​ชาวเ​หนือ ความร่มเย็นเป็นสุขและรักสงบของชาวล้านนา สะท้อนออกมาเป็นประเพณีตานก๋วยสลาก ที่สืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

» Read more

ประเพณี​จอง​พารา​ และ ประเพณี​ปอย​ส่า​ง​ลอง ​แม่ฮ่องสอน

ชม​ปราสาท​ที่​สร้าง​ขึ้น​ด้วย​ความ​ศรัทธา​ เพื่อ​บูชา​พระพุทธเจ้า​ ประเพณี​จอง​พารา​แม่ฮ่องสอน แสง​ประทีป​นับ​พัน​ดวง​​ ตาม​วัด​สถูป​และ​บ้าน​ เรือน​ใน​ตอนใ​กล้​รุ่ง​ เ​ป็น​ภาพ​ที่​งดงาม ​และน่า​ประทับใ​จ ทุกปี … ในช่วงวันออกพรรษา ชาวไทยใหญ่จะบรรจงสรรสร้างปราสาทขึ้นด้วยความศรัทธา สูงสุดเพื่อรอรับเสด็จพระพุทธเจ้า ที่เช่ือว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์

» Read more

ประเพณี​ลอย​กระทง​สาย​ ตาก และ ประเพณี​อุ้ม​พระ​ดํา​น้ํา​ เพชรบูรณ์

ชม​ประ​ทีป​พัน​ดวง​ ที่ลอย​กลาง​สาย​น้ํา​ปิง ประเพณี​ลอย​กระทง​สาย​ตาก นํา​ขบวน​กระทง​ กะลามาลอยที่​ริม​ฝั่ง​ แม่​น้ํา​ปิง​รําลึก​จิต​ อธิษฐาน​บูชา​รอย​ พระพุทธบาท​ และบูชา​พระ​แม่​คงคา​ และ​อธิษฐานเ​พื่อ ​ลอย​ทุกข์โ​ศก แสงประทีป ลอยเป็นสายไปตามลําน้ํา ยาวสุดสายตา เพื่อบูชาพระแม่คงคา อธิษฐานรอย พระบาท ลอยทุกข์ ลอยโศก ให้ห่างหายไปไม่กลับมา บรรยากาศท่ีงดงามของประเพณี ลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวงของชุมชนลุ่มแม่น้ำปิง

» Read more

ประเพณีโ​ล้​ชิงช้าชาว​อา​ข่า​ เชียงราย และ ประเพณี​ลอยโ​คม​ยี่เ​ป็ง​ เชียงใหม่

สัมผัส​ชีวิต​คน​ภูเขา​ ของ​ชาว​อา​ข่า ประเพณีโ​ล้​ชิงช้าชาว​อา​ข่า​เชียงราย ประเพณีโล้ชิงช้า ชาวอาข่า​ถือเป็น การแสดงความกตัญญู ต่อเทพธิดาอึ่มซาแยะ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สําหรับบางคนแล้ว เป็นสิ่งที่น่าหลงใหล เพราะได้สัมผัส กับวิถีชาวบ้าน ยิ่งมีชาวภูเขา ป่าเขียว และมีหมอกลอยห่มคลุมขุนเขา เป็นฉากหลัง คลอเบาๆ ด้วยเสียงดนตรีของชาวอาข่า ยิ่งน่าชม

» Read more
1 2