พาเที่ยวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Guide for Tokyo) ตอน 3 (จบ)

ถ้าจะพูดถึงเมืองที่มีสีสันและมีความหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือธรรมชาติที่งดงาม ที่สามารถรวมกันไว้ในเมืองเดียวก็จะมองข้ามหรือลืมนึกถึงโตเกียวไปไม่ได้ ทั้งชิบุย่าย่านที่เต็มไปด้วยสีสัน หรือว่าฮาราจูกุที่มีความโดดเด่นในเรื่องของแฟชั่น หรือฮากิฮาบาระย่าน Gadgets และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคชื่อดังของโลก และสถานที่อีกอีกมากมาย ที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้โตเกียวเป็นเมืองที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย

» Read more

พาเที่ยวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Guide for Tokyo) ตอน 2

ถ้าจะพูดถึงเมืองที่มีสีสันและมีความหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือธรรมชาติที่งดงาม ที่สามารถรวมกันไว้ในเมืองเดียวก็จะมองข้ามหรือลืมนึกถึงโตเกียวไปไม่ได้ ทั้งชิบุย่าย่านที่เต็มไปด้วยสีสัน หรือว่าฮาราจูกุที่มีความโดดเด่นในเรื่องของแฟชั่น หรือฮากิฮาบาระย่าน Gadgets และอุปกรณ์อิเลคโทรนิคชื่อดังของโลก และสถานที่อีกอีกมากมาย ที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้โตเกียวเป็นเมืองที่น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมาย

» Read more

พาเที่ยวโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (Guide for Tokyo) ตอน 1

โตเกียวเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากเมืองหนึ่งของโลกเพราะมีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 12 ล้านคน นอกจากนี้โตเกียวยังเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะในประเทศญี่ปุ่นเองหรือว่าจากประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วยให้ไปเที่ยว ทำให้ในหนึ่งปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปยังโตเกียว

» Read more