5 เทคนิคการจัดกระเป๋าเพื่อความสะดวกในการเดินทาง (Packing Tips)

สำหรับคนที่เดินทางทางเครื่องบินคงจะรู้ดีว่าทางสายการบินเก็บค่าธรรมเนียมหรือ fees สำหรับสัมภาระที่หนักเกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนดไว้เป็นราคาที่แพงมาก คงจะเป็นการดีไม่น้อยถ้าเราสามารถเก็บของที่เหลือใส่ในกระเป๋าที่เราจะนำขึ้นเครื่อง (carry-on) แล้ว checked กระเป๋าเพียงใบเดียวเท่านั้นและมีน้ำหนักตามที่สายการบินระบุเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนเกินนี้ แต่จริงๆแล้วการเก็บสัมภาระที่ดีไม่ได้มีผลดีเฉพาะกับการเดินทางทางเครื่องบินอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางด้วยรถไฟหรือรถประจำทาง เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นเพราะมันจะทำให้การเดินทางของเราเป็นเรื่องง่าย

» Read more