มาตรฐานของปลั๊กไฟทั่วโลก (World electric)

เรื่องของปลั๊กไฟเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปนานหรือไม่นานก็ตาม เพราะเราจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะกับ Notebook, โทรศัพท์มือถือ หรือชาร์จอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นก่อนไปจะประเทศไหนก็ตามเราก็ควรเตรียมตัวให้ดี สามารถดูได้จากตารางด้านล่างได้เลย

» Read more