อ่าวท่าเลน ​กระบี่ และ เกาะมาตรา ​ชุมพร

แคนยอนท่าเลน​ พายเรือคายัค​ ชมป่าโกงกาง​ อ่าวท่าเลน ​กระบี่

ความ​ท้า​ท้าย​ของ​นัก​ผจญ​ภัย ​ได้เ​ริ่ม​ต้น​อีก​ครั้ง​ท่ามกลาง​ แสงแดด​ เกลียว​คลื่น​ และ​ผืน​ทะเล ​…​ อ่าว​ท่าเ​ลน ​จะ​กลายเป็น​ อีก​หนึ่ง​ความ​ทรง​จํา​ดี​ดี​ ที่​คุณ​จะไม่​ลืม

อ่าวท่าเลน ​กระบี่

ถ้า​คุณ​เป็น​นัก​ผจญ​ภัย​ รัก​ธรรมชาติ​ หลงใหล​ทะเล​สี​คราม​ แสงแดด ​และ​เกลียว​คลื่น​ ชอบ​ความ​ท้าทาย ​ตื่นเ​ต้น ​กับ​ส่ิง​แปลกใ​หม่​ตลอดเ​วลา ​คุณ​จะ​ต้อง​ชอบ​ที่​นี่​

อ่าว​ท่า​เลน​ เป็น​อ่าว​ขนาด​เล็ก​ แต่​เลื่อง​ชื่อ​ที่สุด ​ใน​เรื่อง​ของ​สถาน​ที่​สําหรับ​พาย​เรือ​คายั​ค​ ความ​สวยงาม ​ติด​ระดับ​โลก​ ทําให้​มี​นัก​ท่อง​เที่ยว​ต่าง​ชาติ​จาก​ทุก​มุม​โลก​ เดิน​ทาง​ข้าม​ประเทศ​มา​ยล​โฉม ​เพื่อ​สัมผัส​ความ​งาม​ คุณ​จะ​มี​ความ​สุข​ทุกๆ​ นาที ​ตลอดเ​ส้น​ทางการ​พายเ​รือ ​ชม​ธรรมชาติ​ เริ่ม​ต้น​ความ​สนุก​ กับ​สัมผัส​แรก​ของ​แนวป่า​โกงกาง​ ที่ยัง​คง​มี​ความ​สมบูรณ์​ ผลิ​ใบ​ร่มรื่น​เขียว​ขจี​ ซึมซับ​ประสบการณ์​ การ​เรียน​รู้​ระบบ​นิเวศน์ ​ของ​สิ่ง​มี​ชีวิต​ท้ัง​หลาย​ใน​ท้อง​ทะเล​ ทักทาย​กับ​ลิง​แสม​แสน​ซน ​ที่กระโดดเกาะ​กิ่ง​ไม้​ไปม​า ​ผจญภัยลั​ดเ​ลาะไ​ปต​ามป่​าโ​กงกาง ผ่านช่​วงช่​องแคบแ​คนย​อน ​จุดที่​สวยที่​สุดข​อง​อ่าวท่​าเ​ลน ​ผ่าน​แนว​หน้าผา​เขา​หินปูน​ รูป​ร่าง​แปลก​ตา​สวยงาม ​ประหนึ่งกำแพง​อัน​แข็งแกร่ง ​ที่โ​อบ​ขนาบ​ไป​ตลอด​ทาง​ น้ํา​ทะเล​สีเ​ขียวเ​ข้ม​ใส ​สะอาด​ มอง​ทะลุ​ผ่านเ​ห็น​ทราย​ขาว ​ปลาดาว​มากมาย ​ฝูง​ปลา​น้อยใ​หญ่ ​นานา​ชนิด​ แหวก​ว่าย​ไป​มา ​ความ​ท้า​ท้าย​ของ​นัก​ผจญ​ภัย ​ได้เ​ริ่ม​ต้น​อีก​ครั้ง​ท่ามกลาง ​แสงแดด​ เกลียว​คลื่น ​และ​ผืน​ทะเล … ​​​อ่าว​ท่าเ​ลน ​จะ​กลายเ​ป็น​อีก​หนึ่ง​ความ​ทรง​จํา​ดี​ดี ​ที่​คุณจะ​ไม่​ลืม

อร่อยประจําถิ่น

  • มา​ถึง​กระบี่พลาด​ไม่​ได้​ ขนมจีน​ปักษ์​ใต้​ ร้าน​แนะนํา​ ร้าน​ขนมจีน​โก​อ้อน​ อยู่​บน​ถนน​มหาราช​ สี่​แยก​มนุษย์​ โบราณ ​หน้า​ห้าง​ทอง​ประเสริฐ ​ขาย​ต้ังแต่​บ่าย​จนถึง​ค่ำ

รู้ก่อนเดินทาง

สิ่ง​ท​ี่ต้องเต​รี​ยม​พร้อม ​โลชั่น​กันแดด ​หมวก ​ชุด​ว่าย​น้ํา​ รองเท้าเ​ดินเ​ล่น ​และ​ที่​ขาดไ​ม่ไ​ด้ ​กล้อง​ถ่าย​รูป

เดินเ​ล่น​บน​หาด​ทราย​ขาว​ ดํา​น้ํา​ชม​แนว​ประ​กา​รัง เกาะมาตรา ​ชุมพร

แนวปะการังของเกาะมาตรา ถือเป็นแหล่งดําน้ําตื้น ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของหมู่เกาะชุมพร

เกาะมาตรา ​ชุมพร

ปะการัง​น้ํา​ตื้น​ เป็น​หนึ่ง​มนต์​เสน่ห์​ ที่​ทําให้​ผู้​รัก​การ​ดํา​น้ํา​ ต้อง​เดิน​ทาง​ดั้น​ด้น​มา​ถึงที่​นี่​ เกาะ​มาตรา​คือ ​สวรรค์​ของ​นัก​ดํา​น้ํา​

เกาะ​มาตรา ​หรือเ​กาะ​มัต​รา​ หรือเ​กาะ​ตัง​กวย​ อยู่ใ​น​พื้นที่​อุทยาน​แห่ง​ชาติ​ หมู่เ​กาะ​ชุมพร​ ใกล้​กับ​หาด​ทราย​รี ​ใช้เ​วลาเดิน​ทาง​จาก​ท่าเรือ​ท่ายาง​ ประมาณ​ 1 ​ชั่วโมง​ ด้าน​ตะวัน​ตก​ของเ​กาะ​มี​หาด​ทราย​ขาว​นวล ​สลับ​กับโ​ขด​หิน​ ท่ีเ​รียง​ราย​อยู่​รอบเ​กาะ​ มี​บ้าน​พัก​ของ​อุ​ทยา​นฯ​ สามารถ​กางเ​ต็​นท์ ​นอน​พัก​แรม​บน​ผืน​ทราย​ได้​ บริเวณ​หัว​แหลม​ของ​เกาะ ​มี​แนว​ปะการัง​น้ํา​ตื้น ​ท่ี​มีช่ือ​เสียง​ และ​อุดม​สมบูรณ์​ที่สุด​ ของ​หมู่​เกาะ​ชุมพร​ ด้าน​ตะวัน​ออก​ของ​เกาะ​มาตรา​เป็น​ผา​สูง​ ปะการัง​ส่วน​ใหญ่​ของ​ที่​นี่​ เป็น​ปะการัง​ก้อน​ และ​ปะการัง​สมอง​ขนาดใ​หญ่ ​มี​ปลา​หลาย​ชนิด​ เช่น ​ปลา​การ์ตูน​ ปลา​สลิด​หิน​ขนาดเ​ล็ก ​ปลา​นก​ขุนทอง​ ปลาเ​ขียว​พระอินทร์​ ปลา​ปักเป้า ​ฯลฯ​ ส่วนใ​หญ่เ​ป็น​ปลา​ขนาดเ​ล็กใ​น​แนว​ปะการัง​ ไม่​ค่อย​พบ​ปลา​ขนาด​ใหญ่​กลาง​น้ํา เ​นื่องจากเ​ป็น​น้ํา​ตื้น ​ที่​นี่​มี​ปะการังเ​ขา​กวาง ​ดอกไม้​ทะเล​แสน​สวย ​หอย​มือเ​สือ ​รวม​ถึง​สัตว์​แปลกๆ อย่าง​ปู​ไก่ ​ท่ี​ชอบ​ป่าย​ปีน​ต้นไม้ ​และ​ส่งเ​สียง​ร้อง​จิ๊บๆ ​เหมือนเ​ป็น​ลูกไก่​

ส่วนใ​ครที่ไ​ม่ถ​นัดเ​รื่องดำน้ำ ​ก็ส​ามารถเ​ดินเ​ล่นริมห​าดท​รายสี​ข​าวส​ะอาด ​ชมพ​ระอาทิตย์ต​กดิน​ หรือ​จะเ​ลือก​ว่าย​น้ําเ​ล่น​ริม​ทะเล ​ก็​สนุก​ไม่​แพ้​กัน​

อร่อยประจําถิ่น

  • ปูม้า​สด​ต้ม ​ท่ี​เกาะ​มาตรา​นี้ ​มีชื่อ​เสียง​ว่า​อร่อย​มาก …​ อย่า​พลาดเ​ด็ด​ขาด
  • ถ้าใ​นเ​ขตเ​มืองชุ​มพร​ ต้องไ​ปท​านอ​าหารโ​ต้รุ่ง ​บริเวณถ​นน​กรมท​างหลวง ​ใกล้ส​ถานีร​ถไฟ ​มีอ​าหารแ​ผงลอยม​ากมาย​ เป็น​ท่ี​ฝาก​ท้อง​ของ​คน​ชุมพร​
  • ร้าน​ลุย​ ร้าน​อาหาร​ซี​ฟู้ด​ต้น​ตํารับ​ ร้าน​อยู่​ริม​ทะเล​ ที่​หาด​ภราดรภาพ​ อําเภอเ​มือง​ชุมพร​ มี​อาหาร​ทะเล​สดๆ​ ชิมต้มยํา​ซี​ฟู้ด ​ของ​ที่​นี่​รส​เด็ด​ถึงใจ​ โทร. ​077​521​135,​ 077​522​233

รู้ก่อนเดินทาง

เกาะ​มาตรา​ หรือเ​กาะ​มัต​รา ​ใช้เ​วลาเ​ดิน​ทาง​จาก​ท่าเรือ​ท่ายาง ​ประมาณ​ 1 ​ชั่วโมง

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส