ททท. จัดทำเว็บไซต์ ให้ดาวน์โหลดภาพไปใช้เผยแพร่

ททท. จัดทำเว็บไซต์ fotofest.tourismthailand.org เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปภาพกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เปิดให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดภาพเพื่อนำไปใช้ และอัปโหลดภาพของตัวเองเพื่อแบ่งปันให้บุคคลอื่น … ร่วมด้วยช่วยกันอัพโหลดภาพสวยๆ ของเมืองไทยกันเยอะๆ นะคะ จะได้ช่วยกัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยค่ะ

TAT - Fotofest_tourismthailand_org _01

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยงานข้อมูลกิจกรรม กองส่งเสริมกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลกิจกรรม เทศกาล งานประเพณีต่าง ๆ ทั้งทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลภาพ fotofest.tourismthailand.org ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปภาพกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเว็บไซต์ดังกล่าว ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดภาพเพื่อนำไปใช้ และอัปโหลดภาพของตัวเองเพื่อแบ่งปันให้บุคคลอื่น

เว็บไซต์แบ่งประเภทภาพออกเป็น ๔ ประเภท คือ

  • ประเภทกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี
  • ประเภทดนตรีและศิลปะ
  • ประเภทกีฬาและนันทนาการ
  • และอื่น ๆ

ปัจจุบันมีฐานข้อมูลภาพประมาณ ๓,๐๐๐ ภาพ

TAT - Fotofest_tourismthailand_org _02

ผู้สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ และสมัครสมาชิก เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้ที่ http://fotofest.tourismthailand.org … อย่าลืมสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะคะ แล้วช่วยกันบอกต่อด้วยค่ะ

ที่มาจาก : เวปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) thai.tourismthailand.org