ประเพณี​รับ​บัว ​สมุทรปราการ และ ประเพณีตักบาตรดอกไม้สระบุรี

โยน​ดอกบัว​แห่ง​ศรัทธา​เพื่อ​วันทา​หลวง​พ่อโ​ต ประเพณี​รับ​บัว​ สมุทรปราการ

ใน​วัน​งาน​ประเพณี​รับ​บัว​ จะ​มี​การ​แห่​องค์​จําลอง​ของ​หลวง​พ่อโ​ต​ ซึ่งเ​ป็น​ที่เ​ป็น​ที่เ​คารพ​ของ​ชาว​บางพลี

ประเพณีรับบัว

ประเพณีรับบัว ของชาวบางพลี มีเอกลักษณ์ และแสดงถึงความศรัทธาในพุทธศาสนา และ ความกลมเกลียวของชุมชน … ภาพดอกบัวท่ีท่วมท้นองค์หลวงพ่อโต ดุจดังท่านได้ปรากฏ ข้ึนท่ามกลางหมู่บัวนับพัน

ประเพณีรับบัว​ หรือ​ที่​เรียก​กัน​อีก​อย่าง​ว่า​ประเพณี​โยน​บัว​น้ัน​ เป็น​ประเพณี​ท่ี​มีช่ือ​เสียง​ของ​ สมุทรปราการ​สืบทอด​กัน​มา​จาก​บรรพบุรุษใ​น​พื้นที่​บางพลี ​นับ​แต่​อดีต​อันเ​ป็น​ชุมชน​ซึ่งเคยเ​ป็น​ท่ี​อาศัย​ ของ​ชาว​ไทย​ลาว​และ​ชาว​มอญ​ท่ี​อยู่​ร่วมกัน​อย่าง​กลมกลืน ​ปัจจุบัน​ได้​มี​การ​รื้อฟื้น​ประเพณี​รับ​บัว​ และ​จัด​ขึ้นเ​ป็น​ประจํา​ทุก​ปี​ใน​วัน​ขึ้น ​13 ​ค่ำ ​เดือน ​11 ​และ เ​ช้า​ตรู่​ของ​วัน​ขึ้น ​14 ​ค่ำ ​เดือน ​11 ​ตรง​กับ​ช่วง​ เทศกาล​ออก​พรรษา

ใน​วัน​งาน​ ประเพณีรับบัว​ จะ​มี​การ​แห่​องค์​จําลอง​ของ​หลวง​พ่อ​โต​ วัด​บางพลี​ใหญ่​ใน​ ซึ่ง​เป็น​พระพุทธ​รูป​ท่ี​เป็น​ที่​เคารพ​บูชา​ของ​ชาว​บางพลี และ​เป็น​หนึ่ง​ใน​ตํานาน​พระพุทธ​รูป​ที่​ลอย​น้ํา​มา​พร้อม​ กับองค์​หลวง​พ่อ​บ้านแหลม​และ​หล​วง​พ่อโ​ส​ธร​เพื่อใ​ห้​ประชาชน​จํานวน​มาก​นํา​ดอกบัว​มา​นมัสการ​องค์​ หลวง​พ่อโ​ตเ​พื่อเ​ป็น​สิริ​มงคล​

ขบวน​แห่​หลวง​พ่อ​โต​จะ​ถูก​ จัด​ขึ้น​ทาง​น้ํา​ ​ประชาชน​สอง​ฝั่ง​ ที่​พา​กัน​เฝ้า​คอย​ จะโยน​ดอกบัว​ ข้ึน​ไป​บูชา​บน​เรือ​หลวง​พ่อ​โต​ท่ี​อยู่​ กลาง​น้ํา​ บาง​คน​ก็​พาย​เรือ​มา​ร่วม​ขบวน​ โดย​ตลอด​สอง​ฝั่ง​คลอง​สําโรง​จะ​มี​การ​ตกแต่ง​บ้าน​เรือน​ และ​ติด​ธง​ทิว​กัน​อย่าง​สวยงาม​ ประกอบ​กับเ​สียง​ขับ​ร้อง​และเ​สียง​ดนตรี​ท่ี​มี​ชีวิต​ชีวา นอกจาก​นี้​ยัง​มี​กิจกรรม​รื่นเริง​อีก​มากมาย​ โดย​เฉพาะ​บริเวณ​หน้าที่​ว่าการ​อําเภอ​บางพลี​ เช่นการ​แสดง​การ​ละ​เล่น​เพลง​เรือ​รวม​ทั้ง​การ​ละ​เล่น​พื้น​บ้าน​ประเภท​ต่างๆ ​ใน​งาน​ยัง​มี​การ​ประกวด​เรือ​ สวยงาม​และ​การ​ประกวด​หนุ่ม​สาว​รับ​บัว​ที่​น่า​ชม​ด้วย​

อร่อยประจําถิ่น

  • ร้าน​อาหาร​แนะนํา​ได้แก่​ร้าน​ระเบียง​ทะเล​ ใน​ซอย​บางปู​ 72​ เยื้อง​กับ​เมือง​โบราณ​ ที่​มี​รายการ​อาหาร​ทะเล​อร่อย​สด​มากมาย​ ท่ามกลาง​บรรยากาศ​ริม​อ่าว​ไทย ​อาหาร​จาน​เด็ด ​เช่น ​ปู​ทะเล​ผัด​ ซอส​ไข่​เค็ม​ ปลาก​ระ​พง​ราด​พริก​กระ​เห​รี่​ยง​ และ​แกงส้ม​ไข่ปลา​ เรียวเ​ซียว ​โทร.​02​709​1825 ​และ​ ร้าน​สายลม​บางปู ​ท่ี​อยู่​ติดๆ ​กัน​ ก็​น่า​นั่ง​ไม่​แพ้​กัน​ ยํา​ปู​ไข่​ดอง​ และ​ส้มตํา​ปูม้า ​ของ​เขา​รส​จัด​จ้าน​ ถูกใจ ​โทร.​02​709​0892

รู้ก่อนเดินทาง

สนใจ​สอบถาม​ข้อมูล​เพิ่ม​เติม​ ได้​จาก​ที่​ว่าการ​อําเภอ​บางพลี​ โทร.​02​337​3489-90​

ร่วม​ถวาย​ดอกไม้เ​ข้า​พรรษา เพื่อ​ถวายเ​ป็น​พุทธ​บูชา ประเพณีตักบาตรดอกไม้​สระบุรี

ประเพณีตักบาตรดอกไม้

ถวายดอกเข้าพรรษา ดอกไม้ป่าที่จะเบ่งบานเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้น

เมื่อดอกเข้าพรรษาเบ่งบาน เป็นสัญญาณให้รู้ว่าช่วงเวลาสําคัญของชาวพุทธมาถึงแล้ว มาร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้กับชาวสระบุรี ที่เชื่อกันว่า … ถ้าใครได้ถวายดอกเข้าพรรษา แล้วจะได้กุศลมากมายนัก ประเพณีตักบาตรดอกไม้​ เป็น​ประเพณี​ที่เ​ป็นเ​อกลักษณ์​ของ​ชาว​อําเภอ​พระพุทธบาท​ ​จัด​ข้ึน​ปี​ละ​ครั้ง ​ณ ​วัด​พระพุทธบาท​ราช​วรมหาวิหาร​ ใน​วัน​แรม ​1 ​ค่ำ เดือน ​8 ​ซึ่งเป็น​วันเ​ข้า​พรรษา​และ​หา​ชม​ ได้เ​พียง​แห่งเ​ดียวใ​น​ประเทศไทย​

ประเพณี​นี้​จะ​มี​ข้ึน​ใน​ช่วง​บ่าย​ของ​วัน​เข้า​พรรษา​ เริ่ม​ต้น​จาก​ขบวน​แห่​พระพุทธ​รูป​ที่​งดงาม และข​บวนพ​ระภิกษุออกบิณฑบาตรเป็นสายเพื่อรับดอกไม้จากพุทธศาสนิกชน ที่มารอคอยกันอย่างพร้อมเพียงแล้ว แล้วขบวนพระสงฆ์นั้นจะมุ่งหน้าขึ้นสู่บันไดนาคเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท แล้วจึงกลับมาสู่พระ​อุโบสถ​ เพื่อ​ทํา​พิธี​สวด​มนต์​อธิษฐานเ​ข้า​สู่​พรรษา มีเ​กร็ดเล่า​ว่า​ใน​การ​ตักบาตรดอกไม้น้ัน​ จะ​นิยมใ​ช้​ดอกเ​ข้า​พรรษา​มากกว่า​ดอกไม้​ชนิด​อื่น​

ชาวบ้าน​จะ​พา​กัน​ไป​เก็บ​ดอกเข้าพรรษาที่​ขึ้น​ ตามไ​หล่เ​ขา​หลัง​จาก​ทําบุญใ​น​ตอนเ​ช้า​เพื่อ​นํา​มาใ​ส่​บาตรใ​น​ตอน​บ่าย​ ดอกเ​ข้า​พรรษา​จะ​มี​ลักษณะ​คล้าย​ กับ​กระชาย​ ซึ่ง​จะ​ออกดอก​เบ่ง​บาน​เฉพาะ​ช่วง​เข้า​พรรษาเ​ท่านั้น​ มี​ทั้ง​สีเ​หลือง​ สี​ขาว​ และ​สี​ม่วง​ที่​หา​ยาก​ จนเ​ช่ือ​กัน​ว่า​ หากใ​คร​นํา​ดอกเ​ข้า​พรรษา​สี​ม่วง​ มา​ตักบาตร​จะไ​ด้​กุศล​แรง​กว่า​สี​อื่น​

หลัง​จาก​ร่วม​ประเพณี​ท่ี​วัด​พระพุทธบาท​แล้ว​ ต้อง​ไม่​พลาด​การ​นมัสการ​รอย​พระพุทธบาท​ใน​พระ​มณฑป ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลสูงสุด สำหรับผู้ที่ได้มาสักการะ จนมีคำกล่าวว่า หากใครได้มาบูชาครบ 7 ครั้ง ​แล้ว​จะไ​ด้​ขึ้น​สวรรค์​ชั้น​ดาวดึงส์เ​ลย​ทีเ​ดียว

อร่อยประจําถิ่น

  • ย่าน​พระพุทธบาท​ มี​ร้าน​อร่อย​ช่ือ ​สถาพร​โภชนา​​ ท่ี​ขาย​มากว่า​ 30​ ปี​ มี​ก๋วยเตี๋ยว​เป็ด​ตุ๋น​ หรือ​หมู​ตุ๋น​มะระ​ และ​ผัด​ไทย​กุ้ง​สด ​รสชาติอร่อย​ทีเ​ดียว

รู้ก่อนเดินทาง

นอกจาก​ประเพณี​ตักบาตร​ดอกไม้​วัด​พระพุทธบาท​ ยังมีงานนมัสการรอยพระพุทธบาทในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และ​เดือน​มีนาคม​ของ​ทุก​ปี​ด้วย​ สอบถาม​ข้อมูล​ท่ี​ สํานักงาน​ททท.​ภาค​กลาง​ เขต ​6 ​โทร ​035​246​076

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส