เทศกาล​ตรุษ​จีน​ที่ เ​ยาวราช และ ประเพณี​สงกรานต์ ​ที่​ถนน​ข้าวสาร

วันเ​ริ่ม​ต้น​ปีใ​หม่​ ของ​ชาว​ไทยเ​ชื้อ​สาย​จีน เทศกาล​ตรุษ​จีน​ที่เ​ยาวราช ​กรุงเทพมหานคร

ชาว​จีน​จะ​ทํา​พิธี​ไหว้​ เจ้า​ที่​พระพุทธ​ศาล​ ต่างๆ​และ​สิ่ง​ศักดิ์สิทธิ์​ ทุก​ที่ใ​น​บ้าน​และ​บริเวณ​ บ้าน​ทั้งหมด​อธิษฐานใ​ห้​ เกิด​สิ่ง​ดี​งามใ​น​ชีวิต

ตรุษจีน

วันตรุษจีน หรือ วันปีใหม่ของชาวจีน ถือเป็นวันเร่ิมต้นของความเป็นสิริมงคล คนไทยเชื้อ สายจีนจะเก็บกวาดบ้านให้สะอาดเอี่ยม เพื่อรอรับความรุ่งเรืองและส่ิงดีงาม

ชาว​จีน​ถือว่า​วันตรุษจีน​เป็น​วันเ​ริ่ม​ต้น​ของ​ปี ​ก่อน​หน้า​วันตรุษจีน​สอง​วัน ​​จะเ​ป็น​วัน​จ่าย ​ชาว​จีน​จะ​ออกไ​ป​จับ​จ่าย​ซื้อ​ของ​ เพื่อ​มา​ทํา​พิธีไ​หว้​ ก่อน​วัน​ถือหน่ึงวัน ​จะเ​รียก​วันไ​หว้ ​ชาว​จีน​จะ​ทํา​พิธีไ​หว้​ เจ้า​ที่​ พระพุทธ ​ศาล​ต่างๆ ​และ​ส่ิง​ศักดิ์สิทธิ์​ทุก​ที่ใ​น​บ้าน ​และ​บริเวณ​บ้าน​ทั้งหมด ​รวม​ท้ังไ​หว้​บรรพบุรุษ​ เพื่อระลึกถึงบุญคุณ และอธิษฐานให้เกิดสิ่งงดงามในชีวิต ในวันตรุษจีน ร้านรวงที่เป็นของคนจีนจะหยุดกิจการ​ค้าขาย ​ถือโ​อกาส​หยุด​พัก​ผ่อน ​จึง​ถือเป็น​​วันเ​ท่ียว ​วันที่​ครอบครัว​จะได้​อยู่​พร้อม​หน้า​กัน​

งาน​ประเพณี​ตรุษจีน ​ที่เ​ยาวราช​ถือเ​ป็น​งาน​ที่​ยิ่งใ​หญ่​ประจํา​ปี ​มี​กิจกรรม​ต่างๆ​ มากมาย​ ชม​การ​แสดงท​างวัฒนธรรมของนักแ​สดงจากสาธารณรัฐป​ระชาชนจี​น ​​7 ​มณฑล สักการะตราประทับของเจ้าแม่กวนอิมจากเ​มือง​จีน ​เพื่อ​ความเ​ป็น​สิริ​มงคล​ นิทรรศการ​ศิลป​วัฒนธรรม​ของ​จีน​ ซุ้ม​ประดับโ​คมไ​ฟ​ศิลปะ​จีน​อันต​ระ​การ​ตา ​และ​อีก​มากมาย ​บรรยากาศ​ของถนนเยาวราชจะอบ​อวลไ​ป​ด้วย​สี​แดง ​สี​แห่ง​ความเ​ป็น​สิริ​มงคล​ แถม​ท้าย​ด้วย​อาหาร​หลาก​หลาย ​อร่อย​มากมาย จ​นเลือกไ​ม่​ถูก …

อร่อยประจําถิ่น

  • ร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่วรจักร ​ตรอก​บ้าน​ดอกไม้ ​ถ.วรจักร ​เมนู​เด็ด​ ก๋วยเตี๋ยว​คั่ว​ไก่ ร้านหมี่หวาน เจ๊เพ็ญ​ใน​ตลาด​ปี​ระกา​ ฝั่งใต้เวิ่งน​าครเ​ขษม ​เมนูเด็ดหมี่หวาน ​อาหารโ​บราณ ที่นับวันจะหาทานยากขึ้นทุกที ร้านบะหมี่จับกัง ​ปากซอยเ​จริญกรุง 23 ​(ตรอกเ​จริญ​ชัย ​1) ​ขาย​มากว่า ​30 ​ปี เ​มนูเ​ด็ด​บะหมี่​หมู​อบ ร้านแกงกะหรี่นายโย่ง ​ถนน​เยาวราชฝั่ง​ขวา​ ปาก​ซอ​ย​อิ​ศรา​นุ​ภาพ​ เป็น​แกง​กะหรี่​สไตล์​จีน​กวางตุ้ง ​เมนู​เด็ด​แกง​กะหรี่​ หมู​ เนื้อ ​ร้านข้าวพระรามลงสรง ​เป็น​ร้านไ​ม่มี​ช่ือ ​อยู่​ที่​ต้น​ซอย​ไพบูลย์ ​ต่อ​กับ​ซอย​ผลิตผล ​เมนู​เด็ด​ข้าวพระราม​ลงสรง ​ซึ่ง​ปัจจุบัน​หา​กิน​อร่อยๆ ​ยาก ​ร้านนิวกวงเม้ง​ ถนน​พาด​สาย​ เยื้อง​ภัตตาคารต้ังใจ​อยู่ ​เมนู​เด็ด​ฮื่อ​แซ​ ขา​ห่าน​อบ​หม้อดิน ​หูฉลาม​ร้านตั้งจั๊วหลี ​ถนน​ข้าวหลาม ​เมนูเ​ด็ด​ หัว​ปลาเ​ผือก ​ออ​ส่วน ​ปลา​ดิบ​จีนโ​บราณ​ ฯลฯ

รู้ก่อนเดินทาง

วัน​ตรุษ​จีน​ตรง​กับ​วัน​ขึ้น ​1 ​ค่ำ​ เดือน ​1 ​ของ​ทุก​ปี​ ตาม​ปฏิทิน​จีน

งาน​สงกรานต์นานาชาติ ​ที่​มีชื่อเ​สียงโ​ด่ง​ดัง​ไป​ทั่วโ​ลก ประเพณี​สงกรานต์ ​ที่​ถนน​ข้าวสาร​ กรุงเทพมหานคร

มิตรภาพ​อัน​งดงาม​ ที่​ไม่มีเ​ส้น​แบ่ง​ระหว่าง​ชาติ​ ระหว่าง​ภาษา​ผูกเ​ชื่อม​กัน​ ผ่าน​รอย​ยิ้ม​และ​สายน้ํา​อัน​ช่ำเ​ย็น

สงกรานต์

สงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทย เป็นประเพณีที่มีการรดน้ําขอพร เพื่อแสดงความกตัญญูและเคารพรักต่อผู้ใหญ่ เป็นงานที่สดชื่น ชุ่มฉ่ำ และเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ใคร​ไม่​ได้​ไป​เที่ยว​ท่ีไหน ​น่า​จะ​ลอง​ไป​เล่น​สงกรานต์นานาชาติ ​ท่ี​ถนน​ข้าวสาร​ ซึ่งถือ​เป็น​แหล่ง​ที่พัก​อาศัย​ชั่วคราว ​ของ​ชาว​ต่าง​ชาติ​ที่มา​ท่อง​เที่ยว​ใน​ประเทศไทย​ ชาว​ต่าง​ชาติ​เห็น​คน​ไทย​เรา​สาด​น้ํา​กัน ​อย่าง​ครึกครื้น​จึง​มา​ขอ​ร่วม​สนุก​ด้วย​  มิตรภาพ​อัน​งดงาม​ที่​ไม่มี​เส้น​แบ่ง​ ระหว่าง​ชาติ​ ระหว่าง​ภาษา ​ผูก​เชื่อม​กัน​ผ่าน​รอย​ยิ้ม​ และ​สายน้ํา​อัน​ฉ่ำ​เย็น ​เรื่อง​ราว​ของ​เทศกาล​ที่​งดงาม ​และ​สนุกสนาน​ บน​ถนน​แห่งน้ี​ ซึ่งมีมานานกว่า ​20​ ปี​ จึง​ถูก​บอก​เล่า​ปาก​ต่อ​ปาก​ จน​ทําให้งานสงกรานต์​ ทั่ว​ประเทศ​ รวม​ทั้ง​ที่​ถนน​ข้าวสาร​ มีชื่อเ​สียง​ดังเป็นที่รู้จักไ​ป​ทั่วโ​ลก​

สงกรานต์ บนถ​นนส​ายนี้ ไม่เป็นรองใครสนุกกันได้สุดเหวี่ยง ​ใ​นแ​บบไ​ทยๆ ไม่มีแป้ง ไม่มีแอลกอฮอล์ และ​นอกจาก​การเ​ล่น​สาด​น้ํา ​กัน​อย่าง​ชุ่ม​ฉ่ำ​แล้ว ​ตลอด​ถนน​สาย​นี้ ​ก็​ยัง​มี​ทั้งเ​วที​การ​แสดง​ ที่​ตื่น​ตา​ตื่นใ​จ​ เพิ่ม​ความ​ครึก​ครื้น ​อีกเ​ป็น​ทวีคูณ

​อร่อยประจําถิ่น

  • ร้าน​อร่อย ​บรรยากาศ​ดี​แถวๆ ​ถนน​ข้าวสาร​ รวม​อาหาร​หลายเชื่อชาติ ร้านแรก ร้านชัมบารามา เป็นบ้านไม้สองชั้น มีระเบียงผล่อนคลาย อาหารอร่อย ​ปอเปี๊ยะชีส สลัดยำกุ้ง ​คาโ​บน​ารา ​ใครช​อบพิซซ่า ร้านพิซซ่าลันตา พิซซ่าร้อนๆ อร่อยๆ ใคร​อยาก​ลอง ​อาหาร​อิสราเอล ​ร้าน​อยู่​ใกล้ๆ​ ​พิซซ่า​ลัน​ตา​ คอ​อาหาร​ฝรั่ง​ต้องร้านนิวส์​โจ ​ใคร​คิดถึง​ข้าว​แกง​ร้านนี้​ ไม่มี​ชื่อ​อยู่ตรง​ข้าม​ส​เวน​เซ่น​ส์​ และ​ปาก​ซอย​รามบุตรี​ อร่อยเ​ด็ด​

รู้ก่อนเดินทาง

สงกรานต์ถ​นนข้าวสาร ​เริ่มตั้​ง้แต่ในวันที่ 12 ​เมษายน​ เวลา​ 18.00 ​- ​24.00​น.​ ยาวไ​ป​ถึง ​วัน​ที่ ​15 ​เมษายน ของทุกปี

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส