จิม​ทอม​ป์​สัน​ฟาร์ม​ และ วัง​น้ําเ​ขียว​ นครราชสีมา

รื่นรมย์​ชม​ฟาร์ม​เพียง​ปีล​ะ​ครั้ง​ เมื่อ​ลม​หนาว​มาเ​ยือน จิม​ทอม​ป์​สัน​ฟาร์ม​ นครราชสีมา

จิม​ทอม​ป์สัน​ฟาร์ม​อ้า​แขน​ต้อนรับ​ ทุก​คน​ด้วย​ความ​อบอุ่น​และ​อบอวล​ ด้วย​บรรยากาศ​สวนเ​กษตร​ที่​บอกเ​ล่าเ​รื่อง​ราว​ดิน​แดน​อีสาน​ได้​ดีเ​ยี่ยม​ สอด​แทรก​ความ​บันเทิง​ไว้​ครบ​ครัน

จิม​ทอม​ป์​สัน​ฟาร์ม​

ความ​มัน​วาว​บนผืน​ผ้า​ไหม​ช้ิน​งาม​​ส่ง​ประกายใ​ห้​ “จิม​ทอม​ป์สัน”​ เลื่อง​ลือ​ไป​ท่ัวโ​ลกเ​ช่น​ไร ความ​รื่นรมย์​บน​ผืน​ดิน​ ณ​ ฟาร์ม​แห่ง​นี้​ ก็เ​ล่า​ขานเ​รื่อง​ราว​แห่ง​ภาค​อีสาน​ได้​สนุก​และ​แสน​ ร่มรมย์​ไม่​ยิ่ง​หย่อน​ไปกว่า​กัน

ทุกๆ​ปีเ​มื่อ​สายลม​หนาว​มาเ​ยือน​อําเภอเ​ล็กๆ ​อย่าง​ปักธงชัย ใ​น​จังหวัด​นครราชสีมา​จากเ​ดิม​ท่ี​ไม่​เคย​อยู่ใ​น​สายตา​นัก​ท่องเ​ที่ยว​ กลับ​กลายเ​ป็น​จุด​หมาย​อันดับ​หน่ึง​ท่ี​ทุก​คน​พา​กัน​มุ่ง​หน้า​ไปเ​ยือน​ เพราะ​เป็นเ​วลา​ท่ี​จิม​ทอม​ป์สัน​ฟาร์ม​อ้า​แขน​ต้อนรับ​ทุก​คน​ด้วย​ความ​อบอุ่น​และ​อบอวล​ด้วย​บรรยากาศ​ สวนเ​กษตร​ที่​บอกเ​ล่าเ​รื่อง​ราว​ดิน​แดน​อีสาน​ได้​ดีเ​ยี่ยม ​สอด​แทรก​ความ​บันเทิง​ไว้​ครบ​ครัน

นอกจาก​จะ​ได้เ​รียน​รู้​ว่า …​​ กว่า​จะ​มาเ​ป็น​ผ้า​ไหม​งามๆ ​สัก​ชิ้น​ที่เ​ริ่ม​ต้น​ตั้งแต่​กระบวนการ​ปลูก​หม่อน​ เลี้ยงไ​หม​เป็นม​า อย่างไรนั้น​​ผืนดิ​นที่มีเขาพ​ญาป​ราบเ​ป็นฉ​ากห​ลัง มี​อ่างเก็บน้ำลำสำล​ายเ​ป็นวิวส​วยส​งบ​งาม ใ​ห้​พัก​สายตา​ยัง​อุดม​ไป​ด้วยเ​รื่อง​ราว​แห่ง​ความเ​ป็น​อีสาน​ได้​ถึง​แก่น​ เด็กๆ​ จะ​ได้​สนุก​กับ​สวน​ดอกไม้​ เมือง​หนาว​แปลง​ผัก​ไร้​ดิน​และ​หนู​น้อย​ต้องตา​ลุก​วาวเ​มื่อเ​จอโ​ซน​ฟักทอง​ยักษ์​ส่วน​คุณ​พ่อคุณ​แม่​จะ​ได้​ดื่มด่ำ​วัฒนธรรม​อีสาน​ สัมผัส​เรือน​อีสาน​โบราณ​ที่​ หา​ชม​ได้​ยาก​ใน​ปัจจุบัน​ อิ่ม​อร่อย​อาหาร​พื้น​เมือง​ และ​ผ่อน​คลาย​ไป​กับ​ส​ปา​บ้าน​ทุ่ง​ เช่ือ​เถอะ​ว่า​ได้​ ไป​เยือน​สัก​ครั้ง​ ปี​หน้า​คุณ​จะ​ต้อง​หวน​กลับ​มา​ อีกด้วยความติดใจ

อร่อยประจําถิ่น

  • ที่ฟาร์มมีการนําเ​สนออ​าหารอีสานห​ลากป​ระเภท​ตั้งแต่ส้มตําร​สแ​ซ่บ แกงพื้นบ้าน​และอีกสารพัดเ​มนู ตำรับไ​ทยใ​ห้นัก​ท่องเ​ที่ยวเ​ลือกสรร​จัดเ​สิร์ฟใ​น​ถ้วย​ชาม​สังกะสี​น่า​รักๆ​ เข้า​ถึง​หัวใจ​ของ​ชนบทโ​ดย​แท้

รู้ก่อนเดินทาง​

  • จิม​ ทอม​ป์​สัน​ฟาร์ม​ เปิดใ​ห้​นัก​ท่องเ​ท่ียวเ​ข้า​ชมเ​พียง​ปี​ ละ​ครั้ง​เท่าน้ัน​ ราวๆ​ ปลาย​เดือน​ธันวาคม​จนถึง​ต้น​เดือน​ มกราคม​
  • และ​ถ้า​ใคร​ไม่​อยาก​ขับ​รถ​เหน่ือย​เกิน​ไป​ ลอง​ใช้​ บริการ​รถ​ตู้​ของ​จิม​ ทอม​ป์​สัน​ ตั้ง​ต้น​จาก​กรุงเทพฯ คิด​ราคา​ค่า​รถ​ไป-กลับ ​รวม​บัตร​เข้า​ชม​ สนใจ​ติดต่อ​ โทร.​044​373​116-7,​044​373​173-4,​027​622​562​ www.jimthompson.com

สูด​โอโซน​ให้​ชุ่ม​ปอด​ กลาง​อ้อม​กอด​ไร่​องุ่น วัง​น้ําเ​ขียว​นครราชสีมา

มา​วัง​น้ําเ​ขียว​ที่เ​ดียว​ เที่ยว​ได้​หลาย​อย่าง… เพราะ​ความ​หลาก​หลาย​ ที่​มี​อยู่ใ​น​พื้นที่​แถบนี้​ เหมือนเ​ป็น​ของ​ขวัญ​ ล้ำค่า​จาก​ธรรมชาติ​ มอบใ​ห้​มนุษย์

วัง​น้ําเ​ขียว​นครราชสีมา

เพราะ​วัง​น้ําเ​ขียว​มี​ปริมาณโ​อโซน​ติด ​1​ ใน​ 7​ ของโ​ลก​ คง​ไม่มี​ที่ใ​ด​อีก​แล้ว​ที่เ​หมาะ​สําหรับ​ การ​พัก​ผ่อน​เพื่อ​สุขภาพ​อย่าง​แท้จริง​ เพียง​ได้​รับ​อากาศ​ดีๆ​ อาหาร​สด​ใหม่​ เท่า​น้ี​ร่างกาย​ก็​กลับ​คืน​สู่​ความ​มี​ชีวิต​ชีวา​อีก​คร้ัง…

อากาศเ​ย็นส​บายต​ลอดทั้งปีกลายเป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาข​องอำเภอวังน้ำเ​ขียว​ จ.นครราชสีมายิ่งเมื่อ​ได้​รับ​การ​จัด​อันดับ​ของโ​อโซน​ว่า​ติด​อันดับ​ 1 ​ใน 7 ​ของโ​ลก​อําเภอ​วัง​น้ําเ​ขียว​กลายเ​ป็น​จุด​หมายใ​หม่​ ของ​คน​รัก​สุขภาพ​ที่​อยากใ​ช้เ​วลา​ทั้ง​วัน​แนบ​ชิด​ป่าเ​ขา​ท่ามกลาง​บรรยากาศ​ของ​ไร่​องุ่น​ที่​น่า​ตื่นตาตื่นใ​จ

มี​คน​บอก​ว่า​มา​ วัง​น้ํา​เขียว​ ท่ี​เดียว​ เที่ยว​ได้​หลาย​อย่าง…ก็​คงจะ​จริง​ เพราะ​ความ​หลาก​หลาย​ ​ที่​มี​อยู่​ใน​พื้นท่ี​แถบ​น้ี​ เหมือน​เป็น​ของ​ขวัญ​ล้ำค่า​จาก​ธรรมชาติ​มอบ​ให้​มนุษย์​ นอกจาก​เรื่อง​ อากาศ​ดี​ติด​อันดับ​โลก​แล้ว​ วัง​น้ํา​เขียว​ยัง​เป็น​ท่ี​ท่ี​ให้​คุณ​เพลิดเพลิน​ไป​กับ​ชีวิต​ใน​ไร่​องุ่น​ ชม​การ​ผลิต​ไวน์​ระดับ​ชาว​บ้าน​แต่​คุณภาพ​คับ​แก้ว​ สนุก​กับ​การ​เลือก​ซื้อ​ผลิตภัณฑ์ จาก​ธรรมชาติ​ท้ัง​ผัก​ผล​ไม้​ปลอด​สารพิษ​ไม้​ดอกไม้​ประดับ​ที่​พา​กัน​มา​อวด​สีสันเ​ร้าใจ​แม้แต่เ​ส้น​ทางการ​ ผจญ​ภัย​ คุณ​ก็​สามารถ​สนุก​ได้​กับ​หลาก​กิจกรรม​ผจญ​ภัย​ ตั้งแต่​เดิน​ป่า​ศึกษา​ธรรมชาติ​จนถึง​เครื่อง​เล่น​ ผาดโผน​ท่ี​มนุษย์​สร้างสรรค์​ข้ึน​มา​ท้าทาย​ คง​ไม่​เกิน​เลย​นัก​หรอก​ถ้า​จะ​บอก​ว่า​ วัง​น้ํา​เขียว​ เป็น​ที่​ท่อง​ เท่ียวเ​พื่อ​สุขภาพ​ดี​ของ​ครอบครัว

อร่อยประจําถิ่น

  • เลือก​ซื้อ​องุ่น​สด​จาก​ไร่​ต่างๆ​ ผลิตภัณฑ์​แปรรูป​จาก​องุ่น​ เช่น ​น้ำอ​งุ่นส​ด ​แยมอ​งุ่น ​รวมทั้งผักผลไม้เมืองห​นาว​อื่นๆ​ เช่น ​เห็ด​หอม​ ลําไย ​ล้ินจี่ ​ผัก​ปลอด​สาร​พิษ​ ฯลฯ

รู้ก่อนเดินทาง​

  • อําเภอ​วัง​น้ํา​เขียว​เที่ยว​ได้​ตลอด​ทั้ง​ปี​ ใน​บรรยากาศ​แตก​ต่างกัน ​ฤดูฝน​จะไ​ด้สัมผัสห​มอกฝ​นที่สดชื่น ส่วนฤดูหนาว​ สายลม​หนาว​จะ​พัด​ผ่านใ​ห้​ท่ี​นี่เ​ย็น​สบาย​คลาย​ร้อน
  • การ​เดิน​ทาง​สามารถ​ใช้​ทางหลวง​แผ่น​ดิน​หมายเลข ​304​ สาย​นครราชสีมา-วัง​น้ํา​เขียว-ชลบุรี ​เป็น​เส้น​ทาง​หลัก​ที่​ ผ่าน​อําเภอ​วัง​น้ําเ​ขียว

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส