บ้าน​ดง​บัง ​ปราจีนบุรี และ พิพิธภัณฑ์​ล้าน​ของเ​ล่น​ พระนครศรีอยุธยา

สนุก​กับ​ความหัศจรรย์​ของสมุนไพรใกล้ตัว​ บ้าน​ดง​บัง​ปราจีนบุรี

ลิ้ม​รสเ​มนู​สมุนไพร​ แสน​อร่อย​ผ่อน​คลาย​ ความเ​มื่อย​ล้า​ ด้วย​กา​รนวด อโ​ร​มา​เธอ​รา​พี​ ตํารับ​ชาว​บ้าน

บ้านดงบัง

เปิด​ความ​มหัศจรรย์​ของ​สมุนไพร​ไทย​​พร้อม​กับ​อิ่ม​อร่อย​กับ​อาหาร​จาน​สมุนไพร​ที่​อบอวล​ ไป​ด้วย​บรรยากาศ​น้ํา​มิตร​คือ​ของ​ขวัญ​จาก​บ้าน​ดง​บัง​ท่ี​ต้ังใจ​จะ​มอบใ​ห้​แก่​ผู้​มาเ​ยือน​ทุก​คน

เพลิน​ตา​ไป​กับ​หมู่บ้าน​ท่อง​เที่ยว​สมุนไพร​แห่ง​แรก​ของ​เมือง​ไทยที่​บ้าน​ดง​บัง​ จ.ปราจีนบุรี​ที่​ซึ่ง​ หลอมร​วมก​ารท่องเที่ยว และเรื่องราวข​องส​มนุไพรเ​อาไว้ได้อย่างน่าทึ่ง​ มากมายด้วยยส​าระค​วามรู้เกี่ยวกับสมุนไพร​นานา​ชนิด ​ต้ังแต่​การ​ปลูก​เก็บเ​กี่ยว​แปรรูป​ท่ี​ควบคู่​ไป​กับ​ความ​บันเทิง​อัน​น่า​รื่นรมย์​ให้​คุณ​ได้​ ล้ิม​รสเ​มนู​สมุนไพร​แสน​อร่อย​ผ่อน​คลาย​ความเ​มื่อย​ล้า​ด้วย​กา​รนวดอโ​ร​มา​เธอ​รา​พี​ตํารับ​ชาว​บ้าน​

หมู่​บ้าน​เล็กๆแห่ง​น้ี​เป็น​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ท่ี​เกิด​จาก​ภูมิปัญญา​ชาว​บ้าน​แท้จริง​เดิม​เป็น​แหล่ง​ปลูก​สมุนไพรสำคัญที่ป้อนให้แก่ โรงพ​ยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งชาวบ้านได้นำความรู้สมุนไพรสืบทอดกัน​มา แต่โบร่ำโบราณมา​สืบสาน​และ​ต่อย​อด​จนใ​น​ที่สุด​ได้​พัฒนาใ​ห้เป็น​หมู่บ้าน​ท่องเ​ที่ยว​ไกด์​ประจํา​ถิ่น​ ที่เป็นลูกๆหลานๆ บ้านดงบังจะพาคุณไปชมขั้นตอนการปลูกแปรรูปสมุนไพรทั้งยังอธิบายสรรพคุณของ​สมุนไพร​แต่ละ​ตัว​ ตบ​ท้าย​ด้วย​การ​ได้​ชิม​เมนู​สุขภาพ​จาก​บ้าน​ดง​บัง​ ที่​รับรอง​ว่า​อร่อย​ล้ำ​จน​อยาก​ ขอ​สูตร​กลับ​ไป​ทํา​ท่ี​บ้าน​เชียว​หละ​นอกจาก​นี้​ยัง​มี​บริการ​โฮม​สเตย์​กลาง​สวน​สมุนไพร​สำหรับใคร​ก็ตาม​ ที่​อยาก​สัมผัส​วิถี​ชนบท​กลาง​ธรรมชาติ​นับเป็นทริปท่ีได้ทั้งความรู้​และความสนุกครบถ้วน

อร่อยประจําถิ่น

  • ชาว​บ้าน​ดง​บัง​นํา​สมุนไพร​ไทย​มา​ปรุง​อาหาร​ได้​เลิศ​ รสเช่น ยำผักกระสัง แกงไพลม่วงกับปลาดุก สัมตำลูกยอ ยำใบบัวบก และ​อีก​สารพัด​เมนู​ที่​อร่อย​และ​ดี​ต่อ​ สุขภาพ

รู้ก่อนเดินทาง​

  • เลือก​ซื้อ​สมุนไพร​แปรรูป​จาก​บ้าน​ดง​บัง​กัน​จุใจ​แล้วอย่า​ ลืม​แวะ​ซื้อ​ต้นไม้​นานา​พันธ์ุ​ท่ี​อยู่​ราย​รอบ​ เพราะ​เส้น​ ทาง​สาย​นี้​เป็น​แหล่ง​ผลิต​ต้นไม้​ประดับ​สวน​ขึ้น​ชื่อ​ ระดับ​ประเทศ​ สอบถามเ​พิ่มเ​ติม​ โทร.​037​213​681,​ 037​211​523

เติมฝัน​ปั้น​แต่ง​จินตนาการ​กับ​ล้าน​ของเ​ล่น พิพิธภัณฑ์​ล้าน​ของเ​ล่น​ พระนครศรีอยุธยา

ปลุก​จินตนาการ​และ​ ความ​ฝันใ​น​วัยเ​ด็ก​ ให้โ​ลด​แล่นเ​คลื่อนไหว​ ราวกับ​มี​ชีวิต​จริง​ ผ่าน​ของเ​ล่น​นับล้าน​ชิ้น​ ที่​อาจารย์​ผู้​นี้ใ​ช้เ​วลา​ สะสมเ​กือบ​ครึ่ง​ชีวิต

พิพิธภัณฑ์ของเล่น

ขึ้น​ชื่อ​ว่าเ​ป็น​พิพิธภัณฑ์​​ย่อม​หมาย​ถึง ​แหล่งเ​รียน​รู้​แต่​ที่​นี่กลับ​ปลุก​ความ​ฝันใ​น​วัยเ​ยาว์ใ​ห้ตื่นขึ้น​มา​มี​ชีวิต​ชีวา​อีกครั้งกับ​สารพัด​ของ​เล่น​หลาก​ชนิด​อัน​เป็น​ของ​สะสม​ส่วน​ตัว​มายา​ว​ นา​นก​ว่า​ 20 ​ปี

วัน​นี้​เชื่อ​แน่​ว่า​คุณ​จะ​ได้​รู้จัก​ชื่อ​ของ​ รศ.เกริก​ ยุ้​นพันธ์ ​ผู้​ปลุก​จินตนาการ​และ​ความ​ฝัน​ใน​วัย​เด็ก​ ให้โลดแล่นเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตจริง ผ่านของเล่นนับล้านชิ้น ที่อาจารย์ผู้นี้ใช้เวลาสะสมเกือบครึ่งชีวิต ​ด้วย​ใจ​รัก​และ​ผูกพัน​กับ​ของ​เล่น​อย่าง​สุด​ซึ้ง​เพราะ​งาน​อดิเรก​เป็น​นัก​วาด​ภาพ​ประกอบ ​เจ้าของ​ผล​งาน​หนังสือ​ภาพ​สําหรับเ​ด็ก​จํานวน​มาก​วันที่​คว้า​รางวัล​นอ​มา​ จาก​ประเทศ​ญี่ปุ่น​และ​ได้เ​ห็น​พิพิธภัณฑ์​ของ​เล่น​คี​ตา​ฮา​รา ​จึงเป็นการ​จุด​ประกายใ​ห้​ท่าน​คิด​อยาก​สร้าง​พิพิธภัณฑ์​ของเ​ล่นใ​นเ​มือง​ไทย

เด็กๆ​ จะ​ได้​เรียน​รู้​และ​สาน​จินตนาการ​ผ่าน​ของ​เล่น​มากมาย​ บน​อาคาร​พิพิธภัณฑ์​ทรง​สี่เหลี่ยมผืน​ผ้า ​2 ​ชั้น ​สี​ฟ้า​ขาว​บาง​ส่วน​สร้าง​สีสัน​ด้วย​การก​รุก​ระ​จก​สี และ​ผนัง​ด้าน​ใน​ยัง​เพ้​นท์​การ์ตูน​ดู​สนุกๆ​ ภายใน​นั้น​จัด​แสดง​ของเ​ล่น​หลาก​ประเภท​ทั้ง​ ตุ๊กตา หุ่นยนต์ ข้าวของเครื่องใช้ ​ฯลฯ ​ส่วนใ​หญ่เ​ป็น​ของ​เล่น​โบราณ​ที่​เรา​ไม่​ค่อย​คุ้น​ตา​กัน​เท่า​ไหร่​นัก​ส่วน​ใคร​ที่​ชื่น​ชอบ​ของ​เก่า​เก็บ​แล้ว​ละ​ก็​ยัง​มี​มุม​จัด​แสดง​ ของเ​ก่า​ย้อน​ยุค​ทั้ง​วิทยุโ​บราณ​แก้ว​จาน​ซอง​ยาโ​บราณ​ที่​ปัจจุบัน​แทบ​ไม่เ​ห็น​กัน​แล้ว​และ​อีก​สารพัด​ที่​ จะเ​รียก​อดีต​วัยเ​ยาว์​ของ​คุณ​กลับ​คืน​มา

อร่อยประจําถิ่น

  • จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา​มี​อาหาร​อร่อย​หลาย​อย่าง​ที่​ ข้ึน​ชื่อ​ไม่​ว่า​จะเ​ป็น​ปลา​แม่น้ํา​กุ้ง​แม่น้ํา​ที่​ร้าน​แพ​กรุง​ เก่า​ และ​ร้าน​บ้าน​วัช​ราชัย​ หรือแม้แต่​จาน​ง่ายๆ​ เช่น​ ก๋วยเตี๋ยว​ ที่​อยุธยา​ก็​มี​ก๋วยเตี๋ยว​เจ้า​อร่อย​ให้​เลือก​ชิม​ หลาย​ร้าน​หรือของฝากขึ้นชื่ออย่างโ​รตี​สายไหม

รู้ก่อนเดินทาง

  • สามารถ​แวะไ​ปเ​ท่ียว​ชม​พิพิธภัณฑ์ไ​ด้​ ทุก​วัน​อังคาร​ -​อาทิตย์ ​ตั้งแต่ ​09.00​-​16.00​น.
  • สอบถามเ​พิ่มเ​ติม​โทร.​035​328​949-50,​​ 081​890​5782,​ 086​334​4581

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส