เส้นทางธรรมชาติ 2 ศาสนา นครพนม – มุกดาหาร – สกลนคร

เส้นทางแห่งศรัทธาของสองศาสนา พุทธและคริสต์ ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในเมืองไทย

หาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์ – หาดทรายกลางลำน้ำโขงของจังหวัดนครพนม ให้เหมาะต้องมาเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม หาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขง หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ

beach-tongsrikotaboon

วัดนักบุญอันนา – มีโบสถ์คาทอลิกสูงใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามริมน้ำโขง ตั้งแต่ พ.ศ. 2461

temple-anna

วัดมหาธาตุ – มีพระธาตุนครทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมีพระอุโบสถเก่าแก่ สถาปัตยกรรมพื้นบ้านที่งดงาม ภายในบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ และของมีค่าต่างๆ จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา

1330134382

บ้านนาจอก (บ้านลุงโฮ) – ท่านโฮจิมินห์ เคยลี้ภัยมาอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม อยู่ที่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ เข้าทางถนนเลี่ยงเมืองทางด้านซ้ายมือ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายโฮจิ มินห์ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2467 – 2474

hojimin-house

พระธาตุเรณู – ถิ่นอาศัยของชาวผู้ไท องค์พระธาตุจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาว

PrathatRanu

พระธาตุพนม – พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครพนม เป็นพระธาตุของคนเกิดปีวอก และพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ งานนมัสการองค์พระธาตุเริ่มตั้งแต่ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี นอกจากนี้พระธาตุพนมยังเป็น พระบรมธาตุเจดีย์องค์สำคัญ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝั่งโขง บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระมหากัสสปะเถระได้นำมาประดิษฐานไว้บนภูกำพร้า

phratart-phanom

วัดสองคอน – โบสถ์คาทอลิกที่สวยงามของจังหวัดนครพนม ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเยรติกาญจนาภิเษก – หอคอยของจังหวัดมุกดาหารที่สูงถึง 65.50 เมตร ภายในจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต ประวัติของเมืองมุกดาหาร วัตถุโบราณ เครื่องแต่กายไทยพื้นเมืองมุกดาหาร 8 เผ่า ชั้นบนยังเป็นจุดชมวิวมองเห็นได้รอบทิศทาง เปิดทุกวัน เวลา 08:00-18:00 น

horkeaw-mukdaharn

ตลาดอินโดจีน – ตลาดชายแดนริมแม่น้ำโขงในจังหวัดมุกดาหาร ถ้าจะให้คึกคักต้องมาวันเสาร์ – อาทิตย์

indochina-market

อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ – จังหวัดมุกดาหาร มีหินทรายรูปรงแปลกตาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถ้าหากมาเที่ยวในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม จะพบดอกไม้จำพวกสร้อยสุวรรณหยาดน้ำค้าง หนาวเดือนห้า ดุสิตา บานสะพรั่งไปทั่วบริเวณลานมุจลินท์

phu-phaterb

ชุมชนบ้านท่าแร่ – จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนคาทอลิกอายุกว่า 100 ปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอันสวยงามให้ชม รวมทั้งอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล โบสถ์สวยงาม ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมาย เลข 22 ห่างจากสี่แยกอุดรธานี – สกลนคร – นครพนม 6 กิโลเมตร ไปตามเส้นทาง สกลนคร – นครพนม เป็นชุมชนสำคัญในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในสกลนคร โดยถือเป็นศูนย์กลางของคาทอลิกคระดับเขต ที่เรียกว่ามิซซังท่าแร่ – หนองแสง ครอบคลุมเขตการปกครองถึงจังหวัดนครพนมด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศาสนาไปยังหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร

community_tharae

วางแผนเดินทาง

วันที่ 1 นครพนม-มุกดาหาร (ประมาณ 120 กิโลเมตร) เที่ยววัดนักบุญอันนา จวนผู้ว่าเก่า วัดมหาธาตุ บ้านนาจอกพระธาตุเรณู พระธาตุพนม วัดสองคอน เข้าจังหวัดมุกดาหารไปหอแก้วมุกดาหาร เดินเที่ยวตลาดอินโดจีน และชมแสงสียามเย็นบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 พักที่มุกดาหารหรือขับรถต่อไปนอนที่อุทยานฯ ภูผาเทิบได้ ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

วันที่ 2 มุกดาหาร-ภูผาเทิบ-สกลนคร-นครพนม (ประมาณ 290 กิโลเมตร) ทานอาหารเช้าบริเวณห้าแยกชุมชนเวียดนาม แล้วต่อไปยังอุทยานฯภูผาเทิบ จากนั้นย้อนกลับมาอำเภอธาตุพนม แล้วต่อไปยังจังหวัดสกลนคร เที่ยวอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอบและชุมชนชาวคริสต์ ที่บ้านท่าแร่แล้วกลับมาจังหวัดนครพนม

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกบางส่วนมาจากหนังสือแนะนำเส้นทางขับรถเที่ยว