พาเที่ยวโรม ประเทศอิตาลี (Guide for Rome) ตอน 1

rome_sightseeing

โรมเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลี เป็นเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่ถึง 1,285 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 2.8 ล้านคน โรมมีฉายาว่า Eternal City หรือนครอมตะ เพราะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์งดงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะอันโดเด่น อยู่ทั่วเมืองไปหมด และนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวที่เปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ของกรุงโรมคือ “กรุงโรมมิได้สร้างขึ้นในวันเดียว” โรมเป็นที่ตั้งของนครวาติกันที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในปัจจุบัน

นอกจากโรมจะเป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงของโลกศิลปะอีกด้วย เพราะโรมเป็นที่รวมของสุดยอดผลงานศิลปะของยุโรปตะวันตก โรมมีอนุสาวรีย์ยอดแหลมแบบอียิปต์ มีวิหารแบบกรีก โรมมีน้ำพุที่เป็นประติมากรรมแบบบารอกอยู่มากกว่า 200 ที่ และที่ที่มีชื่อเสียงมากคือ น้ำพุเทรวี่ เกริ่นนำกันมาพอสมควรเรามาดูกันดีกว่าว่าที่เที่ยวน่าสนใจในโรมมีอะไรบ้าง

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในโรม

พิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican museum)

vatican-museum-inside vatican-museum-staircase

พิพิธภัณฑ์วาติกัน (Vatican museum) ตั้งอยู่ที่ Viale Vaticano 100 ที่นี่เป็นที่ที่พลาดไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปชม เมื่อเดินทางไปถึงโรม เพราะเป็นที่รวมของงานศิลปะงดงามระดับโลกมากมาย งานประติมากรรมจากอียิปต์ รูปแกะสลักหินอ่อนจากยุคกรีก รวมไปถึงภาพวาดชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีศิลปวัตถุชิ้นสำคัญๆ เช่น ประติมากรรมหินอ่อนสลัก เลาคูนกรุ๊ป (Laocoon Group) อะพอลโล เดล เบลเวเดเร (Apollo del Belvedere หรือ Pythian Apollo) ผู้ที่รักและสนใจศิลปะในยุคสมัยต่างๆ ไม่ควรพลาด เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8:45 – 15:30 เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบเวลาที่แน่นอนก่อนไป ค่าเข้าชม 13 ยูโร

โคลอสเซียม (Colosseum)

rome-colosseum

โคลอสเซียม (Colosseum) เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมัน และสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิติตัส (Titus) ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณปี ค.ศ. 80 อัฒจันทร์เป็น รูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร จุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา ใช้เป็นสถานที่ให้นักโทษ ต่อสู้กับสิงโตที่อดอาหาร หากนักโทษผู้ใดเอาชนะ ฆ่าสิงโตได้ด้วยมือเปล่าได้ก็รอดชีวิตไป หรือ ไว้ใช้เป็นที่ประลองฝีมือในเชิงฟันดาบของบรรดาเหล่าทาสให้ต่อสู้กันเอง ยิ่งถ้าต่อสู้กัน จนถึงสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ตาย ก็จะได้รับเกียรติอย่างสูงเพราะเป็นการต่อสู้ที่ชาวโรมันนิยมและยกย่องกัน รอบนอกสามารถเดินชมได้ฟรี แต่ถ้าต้องการเข้าไปดูด้านใน บริเวณ Palatine Hill จะเสียค่าเข้า 10 ยูโร เปิดทุกวันเวลา 9:00 – 1 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์จะตก

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter’s Basilica)

St-Peters-Basilica

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (Saint Peter’s Basilica) เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของโลกคริสตจักรด้วย ภายในสามารถจุคนได้ถึง 60,000 คน และประดับประดาด้วยงานศิลปะชื่อดังมากมาย เช่น ปิเอต้า (Pieta) รูปสลักหินอ่อนพระแม่มารีอุ้มพระศพของพระเยซูไว้บนตัก ที่เป็นฝีมือของไมเคิลแองเจโล ขณะที่เขามีอายุได้เพียง 25 ปีเท่านั้น ปิเอต้า (Pieta) เป็นรูปสลักที่มีความอ่อนช้อยงดงามแต่แฝงไปด้วยอารมณ์เศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่ง มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นประตูสู่สรวงสรรค์กล่าวคือเป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนักบุญเซนต์ปีเตอร์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ดูและรักษากุญแจที่เปิดประตูสู่สวรรค์นั่นเอง การเข้าชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์มีการควบคุมอย่างถี่ถ้วน มีการตรวจตราสิ่งของสัมภาระที่นำติดตัวเข้าไป มีการผ่านเครื่องเอกซ์เรย์แบบเดียวกับที่ตรวจผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ที่นี่เปิดทุกวันเวลา 7:00 – 19:00 ช่วงเมษายนถึงตุลาคม และเวลา 7:00 – 18:00 ช่วงพฤศจิกายนถึงมีนาคม เข้าชมฟรี แต่ถ้าเป็นด้านใน Dome จะเปิดให้เข้าชมทุกวันในเวลา 8:00 – 17:45 ช่วงเมษายนถึงตุลาคม และเวลา 8:00 – 18:00 ช่วงพฤศจิกายนถึงมีนาคม ค่าเข้าชม 4 ยูโรถ้าขึ้นทางบันไดและ 5 ยูโรถ้าใช้ลิฟท์

น้ำพุเทรวี (Trevi Fountain)

rome-trevi-fountain

น้ำพุเทรวี (Trevi Fountain) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นน้ำพุที่สถาปัตยกรรมงดงามมาก ซึ่งเป็นผลงานของสถาปนิก ชื่อ Francesco Salvi ในช่วงศตวรรษที่ 17 น้ำพุเทรวี่นี้ถือเป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างความประทับให้กับนักท่องเที่ยว ทั่วโลกเลยทีเดียว ส่วนกลางของน้ำพุ มีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูน (Neptune) ขี่รถม้าติดปีก แสดงถึงความมีสุขภาพที่แข็งแรง และความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักร นักท่องเที่ยวที่มาชมน้ำพุเทรวี่แห่งนี้ มักจะโยนเหรียญ 1 เหรียญลงไปในสระ โดยมีความเชื่อกันว่า หากโยนเหรียญลงไปแล้ว จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง การโยนเหรียญ ต้องโยนด้วยมือขวา ให้เหรียญข้ามผ่านไหล่ซ้ายลงไปที่น้ำพุเทรวี่

สำหรับพาเที่ยวโรมจะมีด้วยกันทั้งหมด 3 ตอนเพื่อบอกข้อมูลต่างๆของโรม อ่านตอนต่อๆ ไปได้ที่ พาเที่ยวโรม ประเทศอิตาลี (Guide for Rome) ตอน 2 และ พาเที่ยวโรม ประเทศอิตาลี (Guide for Rome) ตอน 3

หาที่พักดีๆที่โรมได้ที่นี่

image for hotel booking