10 จังหวัดที่คนไทยอยากไปมากที่สุด 2553

บทความที่แล้วเขียนถึงเรื่อง 10 ที่เที่ยวยอดนิยมของเมืองไทย 2553 ไปแล้วเป็นข้อมูลที่เอามาจาก Business+ นอกจากที่เที่ยวน่าสนใจ หนังสือยังเสนอเกี่ยวกับจังหวัดน่าเที่ยวด้วย ตามข้อมูลด้านล่าง

อันดับ 1 แม่ฮ่องสอน

maehongsorn

ตามติดมากับ ปาย ที่ครองอันดับหนึ่งในด้านสถานที่ท่องเที่ยว เพราะแม่ฮ่องสอน ก็ครองความเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดที่คนอยากไปท่องเที่ยวมากที่สุดเช่นกัน และเป็นอีกปีหนึ่งที่คนให้ความสนใจแม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่า เชียงใหม่ และเชียงราย

เหตุผลที่ทำให้แม่ฮ่องสอน ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งนั้น นอกเหนือจากเหนือจากธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์ ก็ยังเป็นเพราะมนต์เสน่ห์ของความเป็นชนบท ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยวที่เสมือนเป็นสวรรค์บนดิน เช่น ปางอุ๋ง และปาย รวมถึงความท้าทายของการเดินทางที่ต้องผ่านโค้งหฤโหดถึง 1,864 โค้ง ทั้งหมดทำให้เรื่องราวของแม่ฮ่องสอนสมบูรณ์แบบเหมือนดั่งเทพนิยาย ที่ ณ เวลานี้ ใครไม่เคยไปเหยียบแม่ฮ่องสอน ก็เหมือนกับรู้จักประเทศไทยเพียงเศษเสี้ยว แม่ฮ่องสอน ได้รับความนิยมที่ร้อยละ 21.68

อันดับ 2 เชียงใหม่

chiangmai

เชียงใหม่เป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยความเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และการคมนาคมที่สะดวกทำให้เชียงใหม่ยังคงความนิยมอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง เรียกว่า จะไปเที่ยวจังหวัดไหนทางเหนือก็ได้ แต่ต้องไม่พลาดที่จะแวะเชียงใหม่ เชียงใหม่จึงได้รับนิยมที่ร้อยละ 20.98 แพ้แม่ฮ่องสอนไปอย่างฉิวเฉียด

อันดับ 3 ภูเก็ต

phuket

ภูเก็ต จังหวัดท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ที่ยังคงเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวภาคใต้ เฉกเช่นเดียวกับเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางภาคเหนือ จึงได้รับความนิยมที่ร้อยละ 16.08

สำหรับอันดับต่อๆ ไป ดูได้จากตารางด้านล่าง

จังหวัด

ความนิยม

แม่ฮ่องสอน

21.68%

เชียงใหม่

20.98%

ภูเก็ต

16.08%

เชียงราย

6.99%

อื่นๆ (โปรดระบุ)

5.59%

ประจวบคีรีขันธ์

3.50%

เพชรบูรณ์

2.80%

โคราช (นครราชสีมา)

2.80%

เลย

2.80%

ตรัง

2.10%

สุราษฏร์ธานี

2.10%

ขอนแก่น

2.10%

กรุงเทพมหานคร

2.10%

ชลบุรี

2.10%

อุบลราชธานี

2.10%

ตราด

0.70%

ระยอง

0.70%

ภาคไหนที่อยากท่องเที่ยวที่สุด

สำหรับภาคที่คนอยากไปท่องเที่ยวมากที่สุด ณ ช่วง ไฮซีซันนี้นั้น ภาคเหนือได้รับความนิยมสูงที่สุดที่ร้อยละ 42.36 จากอากาศที่หนาวเย็น ภาคใต้ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่สองด้วยความนิยมร้อยละ 21.53 และภาคอีสานได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 3 ด้วยความนิยมร้อยละ 11.81ภาคตะวันออกได้รับความนิยมที่ร้อยละ 11.11 และภาคกลางได้รับความนิยมที่ร้อยละ 8.33

สำหรับอันดับต่อๆ ไป ดูได้จากตารางด้านล่าง

ภาค

ความนิยม

ภาคเหนือ อากาศหนาว มีหมอกบางในตอนเช้า

42.36%

ภาคใต้ ทะเลใส คลื่นสงบ ลมกำลังดี

21.53%

ภาคอีสาน แหล่งวัฒนธรรม และศิลปะพื้นฐาน และที่พักตากอากาศ

11.81%

ภาคตะวันออก เดินทางใกล้ ทรายยาว ทะเลสวย

11.11%

ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร มากไปด้วยศิลปะ และศูนย์กลางความเจริญของเมืองไทย

8.33%

อื่นๆ

4.86%

ที่มา : Business+ ฉบับที่ 251 มกราคม 2553