พฤติกรรมการเที่ยวของคนไทยปี 2553 ตอน 3 (จบ)

บทความชุดนี้มี 3 ตอนสามารถอ่านตอนอื่นได้ พฤติกรรมการเที่ยวของคนไทยปี 2553 ตอน 1 และ พฤติกรรมการเที่ยวของคนไทยปี 2553 ตอน 2

travel-in-thai-2553

สำหรับพาหนะที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวนั้น รถยนต์ส่วนตัวได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่ง ที่ร้อยละ 53.1 ใช้หลายพาหนะผสมผสานกัน ได้รับความนิยมที่ร้อยละ 20.69 เครื่องบินได้รับความนิยมที่ร้อยละ 8.28 เหมารถตู้ได้รับความนิยมที่ร้อยละ 7.59 รถไฟได้รับความนิยมที่ร้อยละ 5.52

พาหนะที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยว

ความนิยม

รถยนต์ส่วนตัว สะดวก สบาย จัดการเวลาเองได้

53.10%

ใช้หลายพาหนะ ผสมๆ กันไป

20.69%

เครื่องบิน เร็ว สบาย และประหยัดเวลาเดินทาง

8.28%

เหมารถตู้ ไปทั้งครอบครัวประหยัด เที่ยวได้เต็มที่

7.59%

รถไฟ เดินทางสะดวก สบาย ช้านิดไม่เปนไร

5.52%

อื่นๆ

4.83%

สำหรับระยะเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 62.59 ระบุว่า ใช้เวลาท่องเที่ยวแต่ละครั้งนาน 3-5 วัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 15.65 ใช้เวลาเดินทางครั้งละ 1-2 วัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 14.97 ใช้เวลาเดินทางครั้งละ 5-7 วัน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.44 ใช้เวลาเดินทางครั้งละ 7-15 วัน

ใช้เวลากี่วันในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง

ความนิยม

3 – 5 วัน

62.59%

1 – 2 วัน

15.65%

5 – 7 วัน

14.97%

7 – 15 วัน

5.44%

อื่นๆ

1.36%

สำหรับผลของการสำรวจในครั้งนี้นั้น อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพราะหากแปรความ ตามผลสำรวจที่ออกมาแล้วนั้นเชื่อว่าจะมีเม็ดเงินในระบบที่หมุนเวียนในการ ท่องเที่ยวครั้งนี้อย่างน้อยหลักหมื่นล้านเลยทีเดียว โดยคำนวณจากประชากรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ 9 ล้านคน ซึ่งระบุว่าร้อยละ 69.59 นิยมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า ใช้เงินประมาณ 5,000-10,000 บาท ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งเบ็ดเสร็จแล้วจึงน่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในการท่องเที่ยวครั้งนี้ประมาณ 50,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะทำให้การท่องเที่ยวในช่วง ไฮซีซันนี้ มีสีสัน และคึกคักแตกต่างจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ที่มา : Business+ ฉบับที่ 251 มกราคม 2553