พฤติกรรมการเที่ยวของคนไทยปี 2553 ตอน 2

บทความชุดนี้มี 3 ตอนสามารถอ่านตอนอื่นได้ พฤติกรรมการเที่ยวของคนไทยปี 2553 ตอน 1 และ พฤติกรรมการเที่ยวของคนไทยปี 2553 ตอน 3 (จบ)

ใช้เงินท่องเที่ยวอย่างประหยัด

travel-in-thai-2553

ประเด็นหนึ่งที่ Business+ พยายามจะวัดคือในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งนั้นจะมีเงินสะพัดจำนวนเท่าไร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างระบุมาว่า ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งนั้น ร้อยละ 41.38 ใช้เงินเดินทางท่องเที่ยวครั้งละ 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 24.14 ใช้เงินกับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.76 ใช้เงินเดินทางท่องเที่ยวครั้งละ10,000-30,000 บาท และกลุ่ม ตัวอย่างร้อยละ 6.9 ใช้เงินในการท่องเที่ยวครั้งละ 30,000-100,000 บาท

ใช้จ่ายเงินในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งเท่าไหร่

ความนิยม

5,000 – 10,000 บาท

41.38%

ไม่เกิน 5,000 บาท

24.14%

10,000 – 30,000 บาท

22.76%

30,000 – 100,000 บาท

6.90%

อื่นๆ

3.45%

มากกว่า 100,000 บาท

1.38%

สำหรับอัตราค่าที่พักที่ยอมรับได้ต่อคืนนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถึง ร้อยละ 71.92 ระบุว่า อัตราค่าที่พักในระดับที่รับได้นั้นควรอยู่ที่ระดับ 500-2,000 บาท กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.86 ยอมรับได้ที่ราคาไม่เกิน 500 บาท และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5.48 ระบุว่ายอมรับค่าที่พักได้ที่ราคา 2,000-5,000 บาท

ค่าที่พักที่ยอมรับได้ต่อวัน

ความนิยม

500 – 2,000 บาท

71.29%

ไม่เกิน 500 บาท

19.86%

2,000 – 5,000 บาท

5.48%

อื่นๆ

2.05%

5,000 บาทขิ้นไป

0.68%

สำหรับคำถามฟันธงว่า จะใช้เงินเดินทางท่องเที่ยวในช่วง ไฮซีซันนี้ทั้งหมดเท่าไรนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52.05 ระบุว่า ใช้เงินไม่เกิน 10,000 บาท กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.51 ระบุว่า ใช้เงินประมาณ 10,000-30,000 บาท กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.27 ระบุว่าใช้เงินเดินทางในช่วง ไฮซีซัน 30,000-100,000 บาท

จะใช้เงินกับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นเท่าไหร่

ความนิยม

ไม่เกิน 10,000 บาท

52.05%

10,000 – 30,000 บาท

31.51%

30,000 – 100,000 บาท

10.27%

อื่นๆ

3.42%

ไม่ใช้เงินเลย

2.74%

ที่มา : Business+ ฉบับที่ 251 มกราคม 2553