Passport และ Visa ตอน 1

การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่จำเป็นต้องเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทาง สิ่งที่จำเป็นอันดับแรกคือ หนังสือเดินทางหรือ Passport

1. หนังสือเดินทางหรือ Passport

ปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Passport แล้ว หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเก่าก็คือจะมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพลายนิ้วมือ รูปถ่ายใบหน้า เก็บเอาไว้ใน Chip ที่ฝังอยู่ในตัวหนังสือเดินทางด้วย ทำให้ปลอดภัยจากการปลอมแปลงได้มากขึ้น

ขั้นตอนคร่าวๆ ของการขอหนังสือเดินทางคือ

  • เดินทางไปยัง สถานที่ให้ บริการหนังสือเดินทาง พร้อมกับบัตรประชาชน (ไม่ต้องเตรียมรูปถ่ายไปเพราะจะมีขั้นตอนการถ่ายรูปในระหว่างทำเรื่อง)
  • ยื่นเรื่องและกรอกเอกสาร พร้อมกับ ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
  • จากนั้นจะได้รับใบรับหนังสือเดินทาง เพื่อนำมารับได้ในอีก 2 วันข้างหน้า (ถ้าจะให้คนอื่นมารับแทนต้องมีใบมอบอำนาจหรือต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม)
  • ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง

สำหรับขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางอย่างละเอียดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมการกงสุล

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • อายุของหนังสือเดินทางจะต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศ
  • หนังสือเดินทางเป็นเอกสารที่สำคัญมากเพราะต้องใช้อ้างอิงในเกือบทุกกิจกรรมที่เราทำในต่างประเทศเช่น จองโรงแรม เช่ารถ ติดต่อกับสถานทูตไทยเวลาฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือ หรือแม้แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศนั้นๆ ขอดูเอกสาร ดังนั้นเวลาไปต่างประเทศจะต้องพกหนังสือเดินทางติดตัวตลอดเวลา ไม่ควรทิ้งไว้ในกระเป๋าหรือในห้องพัก

2. วีซ่าหรือ Visa

เมื่อได้หนังสือเดินทางหรือ Passport มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการขอวีซ่าเพื่อขออนุญาตในการเดินทางเข้าไปยังประเทศที่ต้องการ

ขั้นตอนคร่าวๆ ของการขอวีซ่าคือ

  • เตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อม โดยรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องเตรียมควรดูจากเว็บไซต์ของสถานทูตของแต่ละประเทศเพื่อความถูกต้องและ update ของข้อมูลหรือโทรไปถามกรณีมีข้อสงสัย
  • ตรวจสอบดูวัน – เวลา ในการยื่นเอกสารให้ดีเพราะทางสถานทูตจะกำหนดวัน – เวลาในการยื่นเอกสารต่างๆ ไว้แล้ว ถ้าไปผิดวัน – เวลาที่ทางสถานทูตได้กำหนดไว้ก็ไม่สามารถยื่นเอกสารได้
  • บางสถานทูตอาจต้องมีการโทรไปขอคิวเพื่อยื่นเอกสารก่อน ดังนั้นตรวจสอบและถามให้แน่ใจก่อน และทำตามขั้นตอนที่ทางสถานทูตกำหนดไว้
  • เดินทางไปยังสถานทูตของประเทศนั้นๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และส่วนใหญ่จะต้องไปรอกันแต่เช้าเพื่อเข้าคิวยื่นเอกสารคำร้องขอทำวีซ่า แต่บางคนอาจเลือกใช้บริการของบริษัททัวร์บางแห่งที่รับจัดการยื่นเอกสารคำร้องให้เราได้ อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าในบางประเทศเข้มงวดมากและจำเป็นที่จะต้องไปด้วยตัวเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของวีซ่าดูได้ในบทความต่อไป Passport และ Visa ตอน 2 (จบ)