วางแผนท่องเที่ยวสำหรับ Backpacker มือใหม่

สำหรับ Backpacker มือใหม่ทุกคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางแบบ backpacking เป็นครั้งแรก มีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องศึกษาข้อมูลและวางแผนการเดินทางอย่างดี เพราะการที่เราจะต้องเดินทางไปในสถานที่ที่เราไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยจะสามารถเกิดอันตรายต่างๆได้ง่าย ดังนั้นสำหรับ backpacker มือใหม่ทุกคนก่อนเดินทางต้องทำการศึกษาหาข้อมูลของสถานที่ที่จะไปจนเข้าใจและรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรสำหรับสถานที่นั้นๆ และถ้าเป็นไปได้ในการเดินทางครั้งแรกๆควรจะเดินทางร่วมกับ backpacker ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางมาก่อนแล้ว

Backpacker มือใหม่ทุกคนต้องมีการวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบอกกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน นอกจากนี้เพื่อความสะดวกระหว่างการเดินทางเราควรทำแผนที่เดินทางที่มีรายละเอียดของสถานที่ เวลาที่จะไป และเวลาที่จะใช้ในแต่ละสถานที่คร่าวๆ แล้วเก็บรวมไว้กับแผนที่ของสถานที่นั้นๆ

และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงอย่างมากในการเดินทางคือสัมภาระทั้งหมดที่เราต้องนำไป เราต้องอย่าลืมว่าเป้หรือกระเป๋าที่เราใส่ของไว้นั้นจะต้องอยู่กับเราตลอดทั้งวัน ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าน้ำหนักของสัมภาระแค่ไหนที่เราจะสามารถแบกไปได้ทั้งวัน ก่อนที่จะคิดเรื่องสัมภาระเราต้องรู้ก่อนว่า เราจะเดินทางทั้งหมดกี่วัน เดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่ สภาพภูมิประเทศของสถานที่ที่จะไปเป็นอย่างไร ระดับความสูง สภาพอากาศ เมื่อทราบทั้งหมดนี้แล้วก็ทำการเตรียมสัมภาระที่จำเป็นต้องใช้ได้ แต่อย่าลืมว่าของทั้งหมดต้องสามารถเก็บใส่กระเป๋าได้แล้วเราสามารถแบกกระเป๋าได้อย่างสะดวกและเป็นน้ำหนักที่เราสามารถรับไหวสำหรับการแบกทั้งวัน

เมื่อเริ่มเดินทาง ในระหว่างการเดินทางเราจำเป็นที่จะต้องฟังร่างกายของเราเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางแบบนี้และไม่รู้ว่าขีดจำกัดของร่างกายเราอยู่ที่ไหน ดังนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพร่างกายของตัวเราเองเป็นอันดับแรก ถ้าร่างกายบอกว่าเหนื่อยเราก็จำเป็นที่จะต้องหยุดพัก ถ้าร่างกายบอกว่าหิวเราก็จำเป็นที่จะต้องหาอะไรกิน หรือถ้าร่างกายรู้สึกหนาวหรือร้อนเราต้องปรับเสื้อผ้าที่เราสวมใสให้พอเหมาะ 

ในขณะเดินทางต้องแน่ใจว่าเราแบกสัมภาระของเราอย่างถูกวิธี กระเป๋าหรือเป้แนบอยู่กับตัวเรา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการแบกสัมภาระผิดท่า โดยเฉพาะเกิดอาการบาดเจ็บที่หลัง และระหว่างการเดินทางก็ต้องระมัดระวังอันตรายต่างๆอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การเดินทางของเราราบรื่นและได้เก็บประสบการณ์ที่ดีกลับบ้าน