9 เหตุผลของความจำเป็นของ Travel Insurance

ถ้าเราเคยจอง Package ท่องเที่ยวต่างประเทศเราคงเคยได้รับการเสนอเกี่ยวกับการซื้อการประกันการเดินทาง และเราอาจปฏิเสธหรือตอบรับ บางคนอาจคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็น แต่บางคนอาจคิดว่าเป็นการเสียเงินเปล่า ในบางกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันการมีประกันการเดินทางไว้ถือเป็นเรื่องดีที่เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสำหรับการสูญเสียหรือสูญหายของทรัพย์สินหรือการเจ็บป่วย เรามาดูกันว่าทำไมเราถึงควรพิจารณาในเรื่องของการมีประกันการเดินทาง

  1. เราสามารถเรียกร้องสิทธิเป็นเงินหรือการทดแทนอื่นๆในกรณีที่เครื่องล่าช้าหรือยกเลิก รวมไปถึงกรณีเราพลาด flight ต่อจาก flight ที่ล่าช้า ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการประกัน
  2. ถ้าเราทำสัมภาระหายระหว่างการเดินทาง ประกันจะทำการจ่ายเงินทดแทนสัมภาระทั้งหมดให้เรา
  3. ถ้าเราทำ passport กระเป๋าสตางค์ หายหรือมีคนมาขโมยไป เราสามารถเรียกร้องสิทธิการทดแทนได้จากประกัน
  4. ถ้าเราทำกล้องหรืออุปกรณ์อื่นๆหาย หรือเสียหาย เราสามารถเรียกร้องสิทธิการทดแทนได้จากประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการประกัน
  5. ถ้าเราเกิดเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะเป็นอาการที่เกิดจากเราเอง หรืออุบัติเหตุ เราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลในประเทศที่เราอยู่ได้แล้วประกันจะทำการรับผิดชอบค่ารักษาทั้งหมด
  6. ถ้าเราต้องยกเลิกการเดินทางจากเหตุผลอันควรเช่นป่วยหนักหรือเกิดอุบัติเหตุ เราสามารถเรียกร้องเงินที่เราจ่ายไปแล้วสำหรับการเดินทางคืนได้จากประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการประกัน
  7. สำหรับการท่องเที่ยวบางประเภทที่มีอันตรายหรือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเช่น การไปเล่นสกี (Skiing) เราจำเป็นต้องมีประกันพิเศษสำหรับกิจกรรมพวกนี้
  8. ประกันการเดินทางมีระยะเวลาหลากหลายเช่น เฉพาะช่วงเวลาที่ไปเที่ยวเป็นครั้งๆ หรือแบบที่มีระยะเวลาเป็นปี หรือครอบคลุมหลายการเดินทาง เราสามารถเลือกได้ให้เหมาะกับเรา
  9. การมีประกันการเดินทางช่วยให้เราเบาใจและไม่ต้องเกิดปัญหาหนักตามมา เมื่อมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง

ตอนนี้เราก็ทราบเหตุผลและความจำเป็นของการมีประกันการเดินทางแล้ว ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและการตัดสินใจส่วนบุคคลว่าประกันการเดินทางจำเป็นหรือไม่สำหรับเรา แต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นคือเราต้องระมัดระวังและดูแลตัวเราเองในส่วนที่เราทำได้เพื่อความปลอดภัยและความสนุกสนานในการท่องเที่ยวของเราเอง